Η ΠΟΑΔ για δημοσίευμα που αφορά στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Σε μια ιδιαίτερη φορτισμένη χρονική περίοδο λόγω της πανδημίας covid-19 και της οικονομικής κρίσης που προέκυψε, ο Κλάδος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης τοποθετήθηκε μέσω των εκλεγμένων εκπροσώπων, των κατά τόπους Πρωτοβάθμιων Σωματείων, Συνδέσμων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών – ΠΟΑΔ έγκαιρα και έγκυρα διασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα Επαγγελματικά Συμφέροντα των Συναδέλφων μας.

Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Διαμεσολάβησης αποδεδειγμένα επέδειξαν την απαιτούμενη συσπείρωση και σοβαρότητα στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους, σε συνδυασμό με την υποστήριξη από τα κατά τόπους Επαγγελματικά Επιμελητήρια, όπως επισημαίνεται άλλωστε και σε πρόσφατο σχετικό δημοσίευμα του Προέδρου του Ε.Ε.Α., για τον καταλυτικό ρόλο των Σωματείων της Διαμεσολάβησης.

Προς δυσάρεστη έκπληξη μας όμως το άρθρο του κ. Ν. Μωράκη που δημοσιεύθηκε στις 15.4.2020 στο asfalistikomarketing.gr έρχεται με τον χειρότερο τρόπο να αμαυρώσει και επιχειρεί να διαγράψει το θετικότατο αποτέλεσμα όλης αυτής της Συλλογικής προσπάθειας των Σωματείων και των εκλεγμένων Αντιπροσώπων τους, αναφέροντας αδικαιολόγητες ανακρίβειες και προσβλητικές περιγραφές για τον τρόπο λειτουργίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων και των θεσμικών οργάνων της Διαμεσολάβησης γενικότερα, εξαιτίας μιας ανεπίτρεπτης άγνοιας όπως θέλουμε να πιστεύουμε και όχι πιθανής σκοπιμότητας,

Εάν το ζητούμενο στο ατυχέστατο αυτό άρθρο του κ. Μωράκη είναι η συνένωση των θεσμικών οργάνων της Διαμεσολάβησης με στόχο την συσπείρωση και ενδυνάμωση της εκπροσώπησης του Κλάδου, αυτό πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν επιβάλλεται άλλα θα είναι αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής και καταστατικής διαδικασίας.
Άλλωστε η ΠΟΑΔ ως το μοναδικό δευτεροβάθμιο θεσμοθετημένο όργανο εκπροσώπησης της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης έχοντας ήδη ως Μέλη της 10 Πρωτοβάθμια Τοπικά Σωματεία , έχει την καταστατική επάρκεια, την οργανωτική δομή και ανταποκρίνεται ήδη με επιτυχία σε αυτόν τον ρόλο.

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics