Οι πρακτικές «τύπου» ΝΝ βλάπτουν την αγορά

Βαραίνουν την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης, οι πρακτικές «τύπου» ΝΝ. Η αναστάτωση που φέρνουν έχουν ως δυνητική επίπτωση τη μη εξέλιξη της παραγωγής του κλάδου, τη μη στήριξη της ανάπτυξης της αγοράς και την καθίζηση μιας μεγάλης προσπάθειας συμπόρευσης των συντελεστών της ιδιωτικής ασφάλισης.

Οι τυχόν προσπάθειες εταιρειών που έστω και θα προσομοιάζουν με αυτές της ΝΝ αποτελούν «αιτία πολέμου» για την αγορά καθώς η νομοθεσία που καταρτίστηκε αποτελεί προϊόν κοινής συμφωνίας. Η αθέτησή της με οποιονδήποτε τρόπο – όπως συνέβη με την ΝΝ – δημιουργεί προβλήματα. Η πρόσφατη πληροφορία ότι υπήρξε εταιρεία που «φλέρταρε» την επιλογή της ΝΝ προκάλεσε έντονες κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες οι οποίες κρατήθηκαν σε επίπεδο συζητήσεων μεταξύ αρμοδίων. Η μη καταγραφή των όσων αναφέρει η νομοθεσία στις συμβάσεις αφήνει περιθώρια ερμηνειών και αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να απαλειφθεί πλήρως.

Εξ αιτίας αυτής την υπόθεσης οι επιπτώσεις στην ιδιωτική ασφάλιση είναι δυσμενείς. Και δεν συντελούν στην επιχειρούμενη από όλους πρόοδο του κλάδου.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του τελευταίου διαστήματος για όλους όσοι συμμετέχουν στην ιδιωτική ασφάλιση ήταν η συμπόρευση, οι κοινές δράσεις, οι εργασίες υπέρ της εξέλιξης της παραγωγής. Είναι προφανές ότι είναι τουλάχιστον άδικο να ανασχεθεί μια προσπάθεια ετών.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics