Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς

Του Γιάννη Βερμισσώ

Υπάρχει όριο στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς; Στο ερώτημα αυτό απαντώντας γενικά θα λέγαμε πώς όχι, δεν υπάρχει «όριο».

Θεωρητικά, η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι μέγεθος ορισμένο.  Και δε μπορεί να έχει τέλος. Με αυτή την προσέγγιση και η ασφαλιστική αγορά στην ελληνική οικονομία συνεχίζει, διεκδικεί και ελπίζει στην περαιτέρω εξέλιξή της και την καταγραφή επιδόσεων στην παροχή ασφαλιστικών συμβολαίων. Σήμερα όμως που, αναμφισβήτητα υπάρχει ανάσχεση στην ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης, πολλά είναι αυτά που «δακτυλοδείχνονται» ως αιτίες.

Πρωτίστως, αποδίδονται ευθύνες στην οικονομική στενότητα και στην απουσία ασφαλιστικής συνείδησης. Είναι όμως, ικανοί αυτοί οι λόγοι για να κρατούν την αγορά στάσιμη; Δηλαδή, εάν υποθέσουμε ότι υπήρχαν διαθέσιμα χρήματα και αυξανόταν το εισόδημα όλων των Ελλήνων, τότε θα υπήρχε και ταυτόχρονη ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς;

Αυτό είναι και το κομβικό σημείο  που πρέπει να απαντηθεί. Συναρτάται η ασφάλιση με το εισόδημα ή μήπως χρειάζεται και κάτι άλλο για να έλθει η πολυπόθητη ανάπτυξη; Μήπως το βάρος πέφτει στην ενημέρωση; Μήπως χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση των πολιτών για το τι πρέπει να διαφυλάξουν και με ποιον τρόπο, παρά χρήματα διαθέσιμα;

Η γνώση της κοινωνίας σχετικά με τη σημασία της ασφάλισης ίσως να είναι το «πρώτο όπλο» για την περαιτέρω εξέλιξη…

Τα όρια υπερβαίνονται από τη γνώση και οι νέες κορυφές κατακτώνται από την ενημέρωση.

Οι αριθμοί έπονται…

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics