Η SAS ρίχνει φως στις επιχειρηματικές ευκαιρίες

Η SAS κατέκτησε την κορυφή στην έκθεση Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms της Gartner για το 2019. Η έκθεση αξιολόγησε την SAS για την πληρότητα του οράματός της και την ικανότητα εκτέλεσης αποφάσεων. Πρόκειται για την 6η συνεχόμενη χρονιά που η Gartner αναγνωρίζει την SAS ως ηγέτη στην έκθεση Magic Quadrant.
«Το machine learning αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο στη σύγχρονη εργαλειοθήκη των data scientists», δήλωσε ο Lorry Hardt, Artificial Intelligence and Machine Learning Strategist στη SAS. «Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν εύκολα ευκαιρίες στον κλάδο τους, αλλά και να αποφεύγουν κινδύνους που θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητοι από το ανθρώπινο μάτι».

Η αξιολόγηση της SAS βασίζεται σε δύο λύσεις, βασικές για την επιτυχία των data scientists που τις χρησιμοποιούν, τις SAS® Visual Data Mining and Machine Learning και SAS® Enterprise Miner™. Και οι δύο προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλύουν σύνθετα και αναλυτικά προβλήματα, εξασφαλίζοντας καλύτερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Η λύση SAS®Visual Data Mining and Machine Learning, που εκτελείται μέσω του SAS® Viya®, περιλαμβάνει τους πιο πρόσφατους αλγόριθμους στατιστικής, machine learning, deep learning και ανάλυσης κειμένου που επιταχύνουν τις δομημένες και μη δομημένες εξερευνήσεις δεδομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα δημοφιλείς γλώσσες ανοιχτού κώδικα. Η λύση ενοποιεί όλη τη διαδικασία machine learning, από την πρόσβαση/μετασχηματισμό δεδομένων και την προετοιμασία μέχρι την αξιολόγηση και την ανάπτυξη, σε ένα περιβάλλον. Η λύση SAS®Visual Data Mining and Machine Learning «βαθμολογήθηκε υψηλά για το περιβάλλον χρήστη και την εξερεύνηση και απεικόνιση δεδομένων. Έλαβε επίσης υψηλές βαθμολογίες για την προετοιμασία, την αυτοματοποίηση και την αύξηση των δεδομένων», συμπληρώνει η έκθεση.

Πολύτιμη για κάθε κλάδο, η λύση SAS Enterprise Miner προσαρμόζεται σε κάθε πλατφόρμα και οποιοδήποτε τύπο δεδομένων για να εντοπίσει σχέσεις και μοτίβα στα δεδομένα των εταιρειών. Επίσης, εξομαλύνει τη διαδικασία εξόρυξης δεδομένων για να προσφέρει ακριβή προγνωστικά και περιγραφικά αναλυτικά μοντέλα, για να βρει την καλύτερη εφαρμογή, ανεξάρτητα από το μέγεθος του συνόλου των δεδομένων. Η έκθεση της Gartner ορίζει την πλατφόρμα data science ως «Μια συνεκτική εφαρμογή λογισμικού που προσφέρει ένα μείγμα βασικών δομικών στοιχείων, απαραίτητα για τη δημιουργία κάθε είδους λύσης data science και για την ενσωμάτωση αυτών των λύσεων σε επιχειρηματικές διαδικασίες, γύρω από υποδομές και προϊόντα».

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics