Οι σημαντικές εξελίξεις της ιατρικής που επηρεάζουν την ιδιωτική ασφάλιση

Μια σειρά σημαντικών εξελίξεων που σαφώς και αγγίζουν την ιδιωτική ασφάλιση και τα συμβόλαια Υγείας παρουσιάζονται στα ιατρικά συνέδρια όπως αυτό της καρδιολογίας που έγινε για 7 συνεχή χρονιά στο Ναύπλιο και ανέδειξε σημαντικά νέα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να καθορίζουν και την στάση των εταιρειών, και να διαμορφώνουν τα συμβόλαια και να παίζουν ρόλο ακόμα και στον προσδιορισμό των ασφαλίστρων.  Τα καινούργια στοιχεία της φετινής επιστημονικής συνάντησης συνοψίστηκαν σε δηλώσεις του καθηγητή καρδιολογίας και αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Δημήτρη Τούσουλη. Σε σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο αναφέρονται τα εξής:

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics