Η σημασία της ασφάλισης των υποψηφίων οδηγών

Του Γιάννη Βερμισσώ


Τελικά οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν τα εκπαιδευτικά οχήματα. Αλλά έτσι δε γινόταν πάντα; Ασφαλισμένα ήταν και ποτέ δε θα είχε περάσει από κανέναν επαγγελματία να μην μεριμνήσει για την σωστή και ολοκληρωμένη ασφάλισή του.

Το θέμα είναι με τους υποψηφίους οδηγούς. Αυτοί μπορούν να ασφαλιστούν; Και ποιός,  για πόσο, και με τις προϋποθέσεις τους ασφαλίζει. Εκείνη την κρίσιμη ώρα που βρίσκονται στην διαδικασία με τους εξεταστές τους θέλουν, οφείλουν, νιώθουν, ή και τους επιβάλλεται από τον νόμο να είναι ασφαλισμένοι.  Αυτό είναι και τι κρίσιμο σημείο που αφορά την ασφαλιστική αγορά. Συμβόλαια μια ώρας; Μιας μέρας; Μιας διαδικασίας; Πρόκειται για μια πραγματική «άσκηση» της αγοράς η οποία θα αποδώσει αφενός ασφάλεια σε αυτούς που την επιζητούν, θα διασφαλίσει την διαδικασία της εκπαιδευτικής δοκιμασίας και ταυτόχρονα θα δώσει ασφαλιστική ύλη. Είναι σημαντικό οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται να καταρτίσουν ασφαλιστικές προτάσεις  γι΄ αυτές τις περιπτώσεις κάτι που εξάλλου αποτελεί και πυρήνα του νέου νόμου.

Είναι μια πρόκληση που θα δείξει και μια άλλη διάσταση, δημιουργική, αξιολογική, και θα αποδείξει ικανότητες σημαντικές που θα λειτουργήσουν ως εχέγγυο για όσους σήμερα αμφισβητούν την αγορά και τον ρόλο που μπορεί να έχει και στην Σύνταξη και την Υγεία. Δυο τομείς που ο ιδιωτικός ασφαλιστικός τομέας θέλει να ενταχθεί και να σταθεί αρωγός στην θετική εξέλιξή τους η οποία  με την κρατική σήμερα αυτόνομη υπόστασή τους δύσκολα θα επιτευχθεί.

Και τέλος πάντων, άλλη «νίκη» το να ασφαλίζεις ένα εκπαιδευτικό όχημα και άλλο να ασφαλίζεις κάθε εκπαιδευόμενο. Υπάρχει διαφορά.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics