Η στασιμότητα και η μακρά αναμονή στην ιδιωτική ασφάλιση

Του Γιάννη Βερμισσώ.

 

Πάει καιρός όπου έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για την είσοδο της ιδιωτικής ασφάλισης σε πεδία νέων εργασιών, όπως οι φυσικές καταστροφές, και  τα γνωστά της υγείας και σύνταξης. Οι προσπάθειες έως τώρα δεν έχουν αποδώσει. Και επίσης οι όποιες εξαγγελίες της κυβέρνησης αναγνωρίζουν την ιδιωτική ασφάλιση, μιλούν για διευκολύνσεις και  θετικές παροχές, όμως δεν εστιάζουν σε αυτά τα μείζονα θέματα. Δηλαδή την είσοδο του κλάδου συμπληρωματικά στις φυσικές καταστροφές και σε άλλους σημαντικούς τομείς του κράτους. Μπορεί να έλθει η φοροαπαλλαγή που αποτελεί κίνητρο, μπορεί να εξαλειφθούν τα ανασφάλιστα που αποτελούν μια θλιβερή πραγματικότητα. Όμως οι εργασίες και η αναγνώριση και το «μεγάλο» όφελος θα έλθει από τις συνεργασίες του κράτους και των ιδιωτών στα τεράστια πεδία των φυσικών καταστροφών, της σύνταξης, της υγείας. Εκεί θα υπάρξει εξέλιξη και θα σηματοδοτηθεί μια νέα εποχή. Δυστυχώς όμως, εδώ δε φαίνεται φως. Οι συζητήσεις που γίνονται όπως γίνονται δεν αποδίδουν καρπούς. Εσχάτως οι πληροφορίες αναφέρονται σε συναντήσεις της ΕΑΕΕ με εκπροσώπους κλάδων –όπως ο τουριστικός- προκειμένου να εξεταστεί η προοπτική ασφαλίσεων ομαδικών πακέτων κ.λπ.

Είναι ξεκάθαρο ότι ιδέες υπάρχουν. Και προτάσεις υπάρχουν και γίνονται και επιστημονικές μελέτες εμπεριστατωμένες. Μόνο που όλα αυτά δείχνουν να παραμένουν σε ένα πολύ πρώιμο επίπεδο. Δεν έχουν περάσει σε ένα στάδιο πιο ολοκληρωμένο, πιο σαφές, πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Όμως, η έως σήμερα αναμονή είναι μακρά και θα συνεχιστεί στο διηνεκές εάν δεν αλλάξει ο τρόπος προσπαθειών που παραμένει άνευρος, δοκιμασμένος  και χωρίς αποτέλεσμα.

Σαφώς υπάρχει χάσμα στις προσπάθειες το οποίο όσο δεν καλύπτεται και όσο υπάρχει θα συντηρείται η στασιμότητα ή θα επιτευχθούν μόνο μικρές μεταβολές θετικές για τον κλάδο.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι επιβάλλονται ραγδαίες αλλαγές.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics