Οι στηλιτεύσεις & οι βελτιώσεις στην ιδιωτική ασφάλιση

Του Γιάννη Βερμισσώ

Συχνότερα από το παρελθόν, στην ασφαλιστική αγορά, ακούγονται και κάποιες φωνές διαφορετικές από τον κανόνα. Και προκαλούν εντύπωση όταν στηλιτεύουν θέματα που φανερώνουν ασάφειες ή ανερμάτιστες προσεγγίσεις. Εντοπίσαμε λοιπόν, προσφάτως κορυφαία στελέχη να επισημαίνουν σε κοινό, με τον δικό τους, μάλλον δηκτικό, τρόπο, ότι:

– υπάρχουν και υπερβολές στις ανακοινώσεις περί αποτελεσμάτων και επιδόσεων της αγοράς.

-λείπει ο όγκος πληροφοριών για τον κλάδο, όταν μάλιστα άλλες χώρες δίνουν στις ασφαλιστικές εταιρείες τα στοιχεία αυτά.

– είναι αναγκαία η παροχή μιας πιο «καθαρής» εικόνας για τους «αριθμούς» που ακτινογραφούν τον κλάδο.

Οι επισημάνσεις αυτές κάνουν φανερό ότι κάτι θέλουν να πουν… να αναδείξουν, να επισημάνουν πώς δεν πάει καλά…  Λένε ότι υπάρχει ανάγκη για σαφήνεια, διαφάνεια, λεπτομερέστερη αναφορά, σε ό,τι αφορά επιδόσεις εταιρειών, παραγωγή, δείκτες κ.α. Στο πλαίσιο αυτό, μας δίνεται η αφορμή να τονίσουμε ότι οι παλιές εποχές πέρασαν. Η νέα ασφαλιστική αγορά που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μπορεί να περιέχει παίκτες (ανθρώπους και νομικά πρόσωπα) από το παρελθόν όμως δεν ανήκει εκεί, αλλά έχει προχωρήσει και λειτουργεί με όσα σήμερα επιβάλλονται και ισχύουν.

Η  σύγχρονη ασφαλιστική αγορά, και οι υφιστάμενοι κανόνες επιτάσσουν απόλυτη διαφάνεια, ειλικρινή «αυτοπαρουσίαση» συνέπεια και τήρηση διαδικασιών.

Οι συντελεστές της αγοράς δεν μπορεί να μη μιλούν μια απολύτως ξεκάθαρη γλώσσα. Η οποιαδήποτε λάθος εντύπωση από μη ακριβείς πληροφορίες χρεώνεται ως ασάφεια. Ούτε επιτρέπεται να υπάρχει τεχνική προβολής του εταιρικού έργου.

Η κάθε προηγμένη αγορά μπορεί να κινείται μόνη της με διαδικασίες αυτορύθμισης. Και οι  μετέχοντες σε αυτή οφείλουν να γνωρίζουν ότι η παγκόσμια προσπάθεια για την ασφαλιστική αγορά εστιάζει στην απόλυτη διαφάνεια, στην πραγματική φερεγγυότητα, και πρωτίστως στην ξεκάθαρη στάση απέναντι στον καταναλωτή. Διότι από τις εταιρείες απoτελείται έργο που είναι σοβαρό και διεκδικείται από την πλευρά τους και νέος ρόλος συμπληρωματικός των κρατικών δομών.

Συνεπώς, ας απαλειφθεί οτιδήποτε αφήνει περιθώρια για ερμηνείες και σχολιασμούς.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics