Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική συνδράμει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας που υλοποιεί, πραγματοποίησε μια ακόμη ενέργεια σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στοχεύοντας στην οικονομική ενίσχυση των παιδιών στις σχολικές μονάδες.

Οι έννοιες της κοινωνικής αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και ευημερίας αποτελούν ούτως ή άλλως θεμελιώδεις αξίες για τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, η οποία ωστόσο, τα τελευταία χρόνια επενδύει, μέσω της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, όλο και  περισσότερο στην προσπάθεια για μια πιο δίκαιη κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς.  Η επιδίωξη της ευημερίας για όλους, αποτελεί πυλώνα της εταιρικής της στρατηγικής μέσω της οποίας τοποθετείται ως μια ισχυρή εταιρία με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης στήριξης των παιδιών, η κα Νεκταρία Μπέσσα, Διευθύντρια Marketing & Δημοσίων Σχέσεων της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, επισκέφθηκε το Σπίτι του Οργανισμού στα Μελίσσια, που στηρίζει η εταιρία και κατέθεσε την επιταγή με την οποία η Συνεταιριστική Ασφαλιστική αναλαμβάνει τα ετήσια έξοδα σίτισης, όλων των παιδιών που μεγαλώνουν στο σπίτι καθώς και τα έξοδα μετακίνησης και συμμετοχής στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι σχολικές μονάδες (εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία κ.α.)

«Είναι τιμή και καθήκον όλων μας να στηρίζουμε τα παιδιά και να τα θέτουμε ως προτεραιότητα από όποιο χώρο κι αν προέρχεται ο καθένας και η κάθε μια από εμάς. Τα παιδιά είναι η ελπίδα και το μέλλον της κοινωνίας. Η κοινωνική αλληλεγγύη και η σύνδεση με την κοινωνία πρέπει να ενσωματώνονται στις αξίες κάθε σύγχρονης επιχείρησης, συμβάλλοντας στην αμοιβαιότητα, την ευαισθησία και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Νεκταρία Μπέσσα.

Κατά τη διάρκεια της χαρούμενης και συγκινητικής εκδήλωσης τα παιδιά ζωγράφισαν και χάρισαν τα έργα τους σε όλους.

 

 

ΤΕΛΟΣ

Σχετικά με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική:

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1979 με στόχο τη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα κάλυπταν ατομικά τις ανάγκες των αγροτών.

Το 1994 η Συνεταιριστική έγινε η εταιρία όλων των μορφών συνεταιρισμού και κοινωνικής οικονομίας της χώρας μας. Παράλληλα, εισήλθαν στο μετοχικό της κεφάλαιο, κορυφαίες συνεταιριστικές επιχειρήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη συνεταιριστική οικογένεια.

Σήμερα, το 50,55% του μετοχικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ανήκει σε ελληνικές συνεταιριστικές ενώσεις και τράπεζες και το υπόλοιπο 49,45% σε κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις.  Εταιρίες όπως η Unipol (Ιταλία), Macif (Γαλλία) και P&V (Βέλγιο), προσφέρουν την τεχνογνωσία τους και την υποστήριξή τους σε κάθε στρατηγικό βήμα της Συνεταιριστικής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.syneteristiki.gr

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics