Η τεχνολογική ετοιμότητα της ασφαλιστικής αγοράς

Του Γιάννη Βερμισσώ


Συστήματα (τεχνολογικά) και άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς δοκιμάστηκαν σε μια έκτακτη ανάγκη όπως χαρακτηρίστηκε η περίοδος της πανδημίας.

Τελικά λειτούργησαν (; ) όλες αυτές οι υποδομές που την τελευταία 5ετία οι εταιρείες επένδυσαν μεγάλα ποσά, χρόνο και ώρες.

Η απάντηση μέσα από συζητήσεις με εταιρείες είναι πώς «ναι» για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν σε τέτοιο βαθμό και έκταση και απέδειξαν  ότι ανταποκρίθηκαν.

Χρειάστηκαν τώρα, και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι κανένα σύστημα εταιρείας δεν «έπεσε», κανένα έλλειμμα δεν εντοπίστηκε, τα συμβόλαια συνέχισαν να εκδίδονται, οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται κ.λπ. Αποδείχτηκε επάρκεια..

Πρόκειται, πασιφανώς,  για μια γενναία αρχή της ασφαλιστικής αγοράς με θετικά αποτελέσματα.

Όμως, το ότι κερδήθηκε μια πρώτη εντύπωση, δε σημαίνει ότι όλα είναι εντάξει. Οι τυχόν περαιτέρω ανάγκες, οι  πιο δύσκολες συνθήκες,  με βεβαιότητα  χρειάζονται και άλλες ενισχύσεις.

Αυτές τις απαιτούμενες, τις αναγκαίες αναβαθμίσεις , θα εντοπίσουν τώρα οι εταιρείες.

Τα ειδικευμένα στελέχη της αγοράς  έχουν αποκτήσει  μια πρώτη εμπειρία  και μπορούν να καταγράψουν τα όποια μικροπροβλήματα ή δυσχέρειες,  και να δυναμώσουν ακόμη πιο καλά την τεχνολογική τους υποδομή.

Διότι ο κίνδυνος που ακόμα δεν  έχει επέλθει καραδοκεί και οι εταιρείες το γνωρίζουν.

Το πιο σημαντικό όμως που χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη τεχνολογική υποδομή, είναι το ότι πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες, και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές  μπορούν να εξελιχθούν στους απόλυτους τεχνολογικά καταρτισμένους  «εταιρικούς πυρήνες».

Και λόγω αντικειμένου έχουν κάθε λόγο να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και θα βγουν κερδισμένες αφού η τεχνολογία αποτελεί ένα σύστημα εγγύησης το οποίο μπορεί να στηρίξει και προς την κατεύθυνση της εμπιστοσύνης…

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics