Η τηλεργασία,τα οφέλη της,και η αφορμή για μια καλύτερη συνέχεια

του Γιάννη Βερμισσώ
Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει η τηλεεργασία ως εξέλιξη της πανδημίας ενώ η ανησυχία και η ασάφεια που επικρατεί σχετικά το μέλλον, ενισχύει αυτή την νέα μορφή εργασίας. Όπως όλα δείχνουν τα δεδομένα θα αλλάξουν και όσο πιο σύντομα περιχαρακωθεί αυτό το εργασιακό πλαίσιο τόσο πιο ομαλά θα τρέξουν οι εξελίξεις. Ήδη από την πλευρά της ασφαλιστικής αγοράς οι εταιρείες συνεχίζουν να αξιοποιούν την τηλεεργασία σε μεγάλο βαθμό και οι εργαζόμενοί τους έχουν ενταχθεί σε αυτή την νέα διαδικασία. Και οι εκπρόσωποι της αγοράς, των θεσμικών και συνδικαλιστικών οργάνων  το έχουν επισημάνει πώς το εργασιακό μέλλον περιλαμβάνει σημαντική ποσόστωση τηλεεργασίας. Η μικρή έως τώρα εμπειρία δείχνει πώς και οι υποδομές και οι άνθρωποι-ανταποκρίθηκαν και έχουν ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ομαλά και εξ αποστάσεως. Αυτό αλυσιδωτά έχει επιπτώσεις στην μείωση της κυκλοφορίας, στην μικρότερη κατανάλωση και τελικά στην δημιουργία αποτυπώματος φιλικότερου του παρελθόντος στο περιβάλλον. Η ώρα της φιλικής ανάπτυξης πλησιάζει και η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση να κερδίσει σε αυτό το σημαντικότατος θέμα. Η ευκαιρία που δημιουργήθηκε συγκυριακά μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για μια ιστορική αρχή, στις πράσινες επενδύσεις με κυρίαρχες αυτές στην ενέργεια.
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics