Ι. Βοτσαρίδης: Οι προσδοκίες από τη νέα Κυβέρνηση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., κ. Ιωάννης Βοτσαρίδης καθέτει την άποψή του για τις προσδοκίες από την έλευση της νέας κυβέρνησης με δημοσίευση στην ηλεκτρονική έκδοση του Ομίλου Εταιρειών INTERLIFE, τεύχος #44 για τον μήνα Ιούνιο (2019):

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics