Ι. Χατζηθεοδοσίου: Αναγκαίες παρεμβάσεις στην ασφαλιστική αγορά

Το Άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο. Μετά από πολλά χρόνια συνεχούς προσαρμογής σε νέα στοιχεία και εκσυγχρονισμού της, και έχοντας αποκομίσει εμπειρία, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο απόθεμα δυνατοτήτων που θα πρέπει να το αποδώσει σε αποτελέσματα.
 
Προϋπόθεση είναι να αλλάξει στάση η πολιτεία και η εποπτεία. Εταιρείες και ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχουν σήμερα την ευθύνη να επιδιώξουν τη γρήγορη επίτευξη αποτελεσμάτων και να δημιουργήσουν τη νέα δυναμική που χρειάζεται να αναπτύξει η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
 
Μια δυναμική που θα αποτυπωθεί και στην αναβάθμιση της ασφαλιστικής συνείδησης και στην περισσότερη ασφάλιση πολιτών και επιχειρήσεων και στη βελτίωση των όσων διέπουν την ιδιωτική ασφάλιση.
 
Και πράγματι η αγορά βρίσκεται σε αυτήν τη διαδικασία.
 
Και πνεύμα συνεργασίας καλλιεργεί, και τα προϊόντα της έχει εμπλουτίσει, και τις υπηρεσίες της αναβαθμίζει διαρκώς, και συμμετέχει σε όλες τις εξελίξεις, δείχνοντας ότι διαθέτει όλα τα εχέγγυα ενός ισχυρού κλάδου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
 
Οι αντιξοότητες
 
Δυστυχώς όμως στην εξέλιξη της αγοράς υπάρχουν και αντιξοότητες, οι οποίες καθυστερούν την πρόοδο και προκαλούν αρρυθμίες όταν στην συντριπτική πλειονότητά τους οι ασφαλιστικές εταιρείες προσβλέπουν στην υγιή ανάπτυξη.
 
Και οφείλονται στην πλημμελή τήρηση κανόνων ανταγωνισμού και διαδικασιών. Το έλλειμμα είναι μεγάλο και η ευθύνη αποκλειστικά των αρμοδίων της πολιτείας και της ΔΕΙΑ.
 
Ορθοί κανόνες ανταγωνισμού
 
Ζητήματα τήρησης των ορθών κανόνων ανταγωνισμού τίθενται τόσο στο Bancassurance όσο και σε άλλες μεθόδους πωλήσεων, ενημέρωσης, προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων. Πολλές φορές έχουν αναφερθεί περιστατικά για εκπτωτικά τρικ, παραβίαση αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενοχλήσεις που υπερβαίνουν βασικές αρχές και κανόνες, ακόμα και τη δεοντολογία. Όλα τα παραπάνω «δίνουν και παίρνουν», ενώ καταδεικνύουν ότι επικρατεί αρρυθμία στον κλάδο, με αποτέλεσμα οι υγιείς δυνάμεις να δυσκολεύονται να προχωρήσουν εις βάρος και των νομικών και των φυσικών προσώπων που συνθέτουν τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν μπορεί σε μια αγορά σύγχρονη, ευρωπαϊκή, με δυνατότητες και αξιοπιστία να υπάρχουν φαινόμενα που παρεμποδίζουν οργανωμένες προσπάθειες ανάπτυξης του κλάδου.
 
Απαιτούνται παρεμβάσεις
 
Όλα αυτά που συμβαίνουν, για το σύνολο της αγοράς θεωρούνται αντιαναπτυξιακά και χρήζουν άμεσης διευθέτησης, όπως και το θέμα εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων που αποτελεί μοναδικό παράδειγμα κρατικής αδυναμίας στη λήψη αποφάσεων, και το οποίο κοστίζει ακριβά τόσο στην ασφαλιστική αγορά λόγω της απώλειας εσόδων όσο και του κράτους λόγω της απώλειας φόρων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η ανωριμότητα και ο κρατικός αντιεπαγγελματισμός. Η αγορά πρέπει να προστατευθεί με θεσμικές και ελεγκτικές παρεμβάσεις.
 
 

Το Άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics