ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεταφορών & Ευθύνης Μεταφορέως

Δευτέρα και Τετάρτη, 20 και 22 Ιανουαρίου 2020, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Η Χώρα μας αποτελεί σημαντικό «κόμβο» διεθνούς εμπορίου και διηπειρωτικών μεταφορών, αφού η γεωστρατηγική της θέση είναι εξαιρετική και συνδέεται με την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ενώ οι καλές υποδομές της, το εκτεταμένο οδικό της δίκτυο, οι νέοι μεγάλοι οδικοί άξονες της, τα λιμάνια της και η πλειάδα των αεροδρομίων της το επιτρέπουν και το διευκολύνουν. Οι ίδιες αυτές υποδομές επιτρέπουν και διευκολύνουν πολύ περισσότερο, τις εσωτερικές της ανάγκες εμπορικής δραστηριότητας και μεταφορών.

Σε αναγνώριση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων άριστης εξυπηρέτησης των αναγκών εμπορίου και μεταφορών, μεγάλες εταιρείες και εμπορικοί όμιλοι έχουν εγκαταστήσει μονάδες LOGISTICS που, ακριβώς, διευκολύνουν ακόμη πιο πολύ τις ανάγκες αυτές. Αυτονόητα, επομένως, μεγάλοι όγκοι εμπορευμάτων και προϊόντων μεταφέρονται από τη Χώρα μας και προς τη Χώρα μας, στοιχείο που αποκαλύπτει αξιοπρόσεκτη ασφαλιστέα ύλη, σημαντικές ανάγκες ασφάλισης και σημαντικές ευκαιρίες ασφάλισης και πωλήσεων.

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • Ο ρόλος και η χρησιμότητα των Ασφαλίσεων Μεταφερομένων Εμπορευμάτων
 • Ο ρόλος των ασφαλίσεων μεταφορών στο εγχώριο και διεθνές εμπόριο
 • Θεμελιώδεις αρχές και έννοιες των Ασφαλίσεων Μεταφορών
 • Τραπεζικές και τελωνειακές διατυπώσεις μεταφοράς εμπορευμάτων
 • Έννοιες και ορολογία μεταφορών
 • Προϋποθέσεις σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης
 • Κύριες κατηγορίες εμπορευμάτων και φορτίων (cargo)
 • Βασικές μορφές συσκευασίας φορτίων
 • Είδη και κατηγορίες Μεταφορών
 • Η κατάρτιση της σύμβασης
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφορών
 • Τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Ασφαλιστικοί κίνδυνοι (ασφαλίσιμοι και μη ασφαλίσιμοι)
 • Βασικές και άλλες ρήτρες ασφάλισης
 • Εξαιρέσεις
 • Είδη και κατηγορίες Ασφαλιστικών Καλύψεων
 • Σχέση των ασφαλίσεων μεταφερομένων εμπορευμάτων με τα συμβόλαια Αστικής Ευθύνης μεταφορέων και διαμεταφορέων
 • Ζημίες
 • Πραγματογνωμοσύνη και Πραγματογνώμονες
 • Δικαιολογητικά Ζημιών και Κατηγορίες Ζημιών
 • Αποζημιωτική Διαδικασία και Πολιτική
 • Τύποι και Κανόνες Επανείσπραξης
 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Ασφαλίσεων Μεταφορών και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου αυτού.

β. Διοικητικά Στελέχη Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται σε άλλους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις Μεταφορών Εμπορευμάτων, Προϊόντων και Ευθύνης Μεταφορέως.

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που σχεδιάζουν την είσοδο τους στην αγορά των Ασφαλίσεων Μεταφορών ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας.

δ.  Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Μεταφορών.

ε.  Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα.

 

 • ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισηγήτρια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η κα Εύα Λαμπρινούδη, Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων και Ζημιών της Εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ. Η κα Λαμπρινούδη είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE, μιλά Αγγλικά και Ιταλικά, διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή ασφαλιστική εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις της Εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, καθώς και σημαντική διδακτική εμπειρία επί του συνολικού φάσματος των θεματικών αντικειμένων των Γενικών Ασφαλίσεων. Είναι Ταμίας της Διαχειριστικής Επιτροπής του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Μέλος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών, Σκαφών, Τεχνικών Ασφαλίσεων και Αστικής Ευθύνης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

 

 • ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου.

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics