ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP Ασφαλίσεων

Δευτέρα και Πέμπτη, 9 και 12 Μαρτίου 2020, 16:00 – 19:20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Η συμμετοχή των ασφαλιστικών εργασιών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδος, παραμένει σταθερά στις δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, καθ΄ όλη τη διάρκεια των πρόσφατωνδεκαετιών, ενώ η αντίστοιχη συμμετοχή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν πολλών εκ των υπολοίπων Χωρών της Ευρωζώνης, είναι πραγματικά πολλαπλάσια.

Πού οφείλεται η σχετικώς χαμηλή συμμετοχή των ασφαλιστικών εργασιών στο Ακαθάριστο Προϊόν της Χώρας μας;

Πώς μπορούμε να επεκτείνουμε αισθητά την ασφαλιστική δραστηριότητα στην εθνική μας οικονομία;

Είναι αυτό εφικτό σε περιόδους που ακολουθούν παρατεταμένη οικονομική ύφεση και ακόμη διέπονται από τις παρενέργειές της;

Οι απαντήσεις στα προαναφερόμενα ερωτήματα μπορεί να είναι αισιόδοξες και θετικές, αρκεί οι προσεγγίσεις να είναι ευρηματικές, καινοτομικές και ευφυείς, ώστε οι ασφαλιστικές εργασίες να αναπτυχθούν σε τομείς υψηλών προσδοκιών και να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε ανησυχίες και προβληματισμούς ειδικών πελατειακών αγορών και τομέων της κοινωνίας μας.

Οι VIPΑσφαλίσεις προσφέρουν σημαντικές βάσεις περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασης των ασφαλιστικών εργασιών, αφού μπορούν να ανταποκριθούν στις προαναφερόμενες ανησυχίες και τους προβληματισμούς τέτοιων ειδικών πελατειακών αγορών και τομέων της κοινωνίας μας, υψηλού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Σε αυτήν την έννοια, το Εκπαιδευτικό ΣεμινάριοVIP Ασφαλίσεων απαντά πειστικά και τεκμηριωμένα στα προηγούμενα ερωτήματα, αναπτύσσει τις εμφανιζόμενες ευκαιρίες αγοράς, παρουσιάζει το περιεχόμενο των VIPΑσφαλίσεων, τις διεισδυτικές τους δυνατότητες, αλλά και την εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία υπέρ των πωλήσεών τους.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

α) Έννοια HNWI, Ορισμός

β) Βλέποντας τον κόσμο από ψηλά (ανάλυση στατιστικών πληθυσμού έναντι πλούτου)

γ) Ανακαλύπτοντας την ανάγκη μιας νέας προσέγγισης των πελατών υψηλής οικονομικής ευρωστίας

δ) Ανάλυση ασφαλιστικών προϊόντων εν σχέσει με ανάγκες, όπως:

ü Προσωπική ακίνητη περιουσία

ü Προσωπική κινητή περιουσία

ü Συλλογές (Collections)

ü Καλές Τέχνες (Fine arts)

ü Κοσμήματα (Jewelry)

ü Ειδικές Συλλογές (Special collections«επώνυμου» οίνου, αυτοκινήτωνantiques, φιλοτελισμού/ γραμματοσήμων,…)

ü Γενική Προσωπική & Οικογενειακή Ευθύνη

ü Πολυτελή Αυτοκίνητα

ü Mega Yachtsκαι Σκάφη Αναψυχής

ü Αεροσκάφη

ü Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ü Κάλυψη Απαγωγής και Λύτρων (K& R)

ε) VIPΑσφαλιστήρια Συμβόλαια και Πρωτόκολλα Διαδικασιών (Δομή Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, Διαδικασίες Έκδοσης, Ανανέωσης και Αλλαγών, Αποζημιωτική Πολιτική και Διαδικασίες Καταβολής Αποζημιώσεων)

στ) Εκτίμηση και Ανάληψη Κινδύνων, Underwritingκαι Risk Management

ζ)   Επέλευση Ασφαλιστικών Κινδύνων

η)  Marketing & Επικοινωνία

θ)  Οφέλη υπέρ τωνVIPπελατών και Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  • Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους επί του περιεχομένου και των εφαρμογών ανάπτυξης των VIP Ασφαλίσεων.
  • Ειδικότερα,UnderwritersΓενικών Ασφαλίσεων, Πραγματογνώμονες,Claims Managersκαι Claims Adjustersπου επιθυμούν να επεκτείνουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους σε ιδιαίτερους ασφαλιστικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οιVIPΑσφαλίσεις.
  • ΣτελέχηOperations, Πωλήσεων,Marketing, Product Development, Εκπαίδευσης, Μεγάλων Πελατών και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά τωνVIPΑσφαλίσεων.
  • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά τωνVIPΑσφαλίσεων κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.
  • ΣτελέχηBancassuranceκαι τραπεζών που εξειδικεύονται σε θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίουείναι ηκα Σωτηρία Μαράκη, Distribution Manager των Consumer Lines τηςAIG Greece, Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, διαθέτουσα σημαντική και πολυετή ασφαλιστική εμπειρία σε υπεύθυνες θέσεις των ΕταιριώνAIG Greece,Eurobrokers και ΓΕΝΚΑ. Ειδικότερα, διετέλεσεHead of Personal Property,South Zone,EMEA, και επικεφαλής του ΚλάδουPrivate Client Group,Casualty Underwriterκαι Υπεύθυνη ανάπτυξης του κλάδου Περιβαλλοντικής Ευθύνης τηςAIG Greece,Product Specialist του Τμήματος Τεχνικών Ασφαλίσεων, Αστικής ευθύνης και Χρηματικών απωλειών των επιχειρηματικών κινδύνων της εταιρείας Eurobrokers και Στέλεχος του Τμήματος Τεχνικών Ασφαλίσεων και Αστικής Ευθύνης του Ασφαλιστικού Συγκροτήματος ΓΕΝΚΑ ΑΕ. Η κα Μαράκη διαθέτειDiploma in Insurance καιExecutive Diploma in Insurance Business Administrationτου Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, έχει αναπτύξει αρθρογραφία επί θεμάτων Περιβαλλοντικής Ευθύνης και είναι τακτική εισηγήτρια του ΕΙΑΣ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Φυσική Τάξη καιWebinar

 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου,ενώ το Σεμινάριο είναι εντεταγμένο στον Λ.Α.Ε.Κ. προς τον σκοπό επιστροφής των διδάκτρων του.

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics