ΕΙΑΣ: Φροντιστηριακό πρόγραμμα για πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Πράκτορα (από τη Δ.Ε.Ι.Α. της ΤτΕ)

Ακολουθούν οι αναλυτικές πληροφορίες καθώς και η αίτηση συμμετοχής: 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics