ΕΙΑΣ: Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συστηματικής Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας

Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  Συστηματικής Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας

BUSINESS ENGLISH ΚΑΙ INSURANCE ENGLISH

Σε Περιβάλλον Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning

 Παρουσίαση και Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019, 16.00-18.00

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του προγράμματος & η αίτηση συμμετοχής: 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics