ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ανάπτυξης Μεθόδων Cross Selling και Up Selling Μυστικά Επιτυχίας & Tips

Σεμινάριο Ανάπτυξης Μεθόδων Cross Selling και Up Selling Μυστικά Επιτυχίας & Tips

Live Webinar 

Τρίτη και Τετάρτη, 29 και 30 Ιανουαρίου 2019, 16:00 – 19:20

Συνοπτική Θεματολογία 

 • Οι έννοιες της Ολικής Ποιότητας και της Ολιστικής Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Η Πελατοκεντρική Αντίληψη των Πωλήσεων και τα Οφέλη εκ της συνεχούς εξυπηρέτησης του Πελάτη
 • Τι σημαίνει Πελατοκεντρικός «Πακτωλός»;
 • Μεγάλα «μυστικά» Cross Selling και Up Selling Υψηλής Απόδοσης
 • Αποδοτική Ταξινόμηση ή Κατηγοριοποίηση Πελατών (Customer Market Segmentation)
 • O Ψηφιακός Πελάτης και το νέο μοντέλο επικοινωνίας μαζί του
 • Τα Social Media ως «μοχλοί» ανάπτυξης Cross Selling και Up Selling υψηλής απόδοσης
 • Αποτελεσματική Διαχείριση και Πολλαπλασιασμός Πελατολογίου
 • Τρόποι προσέγγισης Πελατών με στόχευση την επίτευξη υψηλών αποτελεσμάτων Cross Selling και Up Selling
 • Παράγοντες αύξησης της Διατηρησιμότητας και Ανανεωσιμότητας ασφαλιστικών εργασιών
 • Συστηματικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης αποτελεσματικού Cross Selling και Up Selling
 • Η αναβλητικότητα και η συστηματική καταπολέμησή της

 

Δείτε όλες τις πληροφορίες για το Σεμινάριο & την αίτηση συμμετοχής:

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics