ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων & Συνεδρίων

Επίκαιρο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων
Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων & Συνεδρίων

 Τρίτη και Πέμπτη,

9 και 11 Ιουλίου 2019, 16:00 – 19:20

Πρωτίστως κατά την περίοδο των θερινών και προ των φθινοπωρινών μηνών, οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις οι εκθέσεις και τα συνέδρια που πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της Χώρας μας, είναι ομολογουμένως απειράριθμες, ενώ οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την οργάνωση και την υλοποίησή τους, είναι μεγάλοι και δυσβάσταχτοι. Ενδεικτικά, η απώλεια κερδών που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές τους στις περιπτώσεις ακύρωσής τους, μπορεί να επιφέρει  έως και την οικονομική καταστροφή των επιχειρήσεών τους. Ομοίως, βλάβες στον εξοπλισμό διεξαγωγής αυτών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, των εκθέσεων και των συνεδρίων, οδηγούν σε αντίστοιχους κινδύνους και σε δυσβάσταχτες παρενέργειες.

Επομένως, η ασφαλιστέα ύλη που δημιουργείται, είναι προφανής και μεγάλη, ενώ καλεί τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές να αναδείξουν τις ασφαλίσεις καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και συνεδρίων σε υψηλό σημείο του ενδιαφέροντός τους.

Ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Συνεδρίων, διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών επί ενός τομέως πραγματικά επίκαιρου ενδιαφέροντος, άμεσα αξιοποιήσιμου και υψηλού ασφαλιστικού οφέλους.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος & την αίτηση συμμετοχής: 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics