ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 7 Απρίλιου, τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ &  ΜΗΤΕΡΑ, προσφέρουν για όλη την οικογένεια πακέτα προληπτικού ελέγχου υγείας Fit2be active σε προνομιακές τιμές έως τις 30 Απριλίου 2019.

Ενήλικες (στα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ)

  • Έλεγχος Fit2play με 57€:  ένα βασικό checkup που αποτυπώνει τη φυσική κατάσταση και αποτελεί τη βάση για την πρόληψη μελλοντικών θεμάτων υγείας. Περιλαμβάνει: Καρδιολογική εξέταση, ορθοπαιδική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, έγχρωμο triplex καρδιάς. Παρέχεται και βεβαίωση άθλησης.
  • Έλεγχος Fit2play ADVANCED με 90€: ένα πλήρες checkup που εκτιμάται η κατάσταση της υγείας με βάση ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις. Περιλαμβάνει: αρχική παθολογική εξέταση με οδηγίες και στόχους για καθημερινές δραστηριότητες, καρδιολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, έγχρωμο triplex καρδιάς, αλκαλική φωσφατάση, γενική αίματος, γενική ούρων, ασβέστιο, SGOT, SGPT, LDL, HDL, γ-GT, ΤΚΕ, TSH, ουρία, κρεατινίνη, σάκχαρο, ουρικό οξύ, ολικά λιπίδια, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, ολικά λευκώματα, φώσφορος αίματος, ελεύθερη θυροξίνη (FΤ4), διαιτητικές οδηγίες για λιπίδια και ουρικό οξύ, τελική έκθεση με οδηγίες από παθολόγο και καρδιολόγο, επανεκτίμηση από παθολόγο κατόπιν νέου προγραμματισμένου ραντεβού, με αξιολόγηση των καθημερινών δραστηριοτήτων και στόχων. Παρέχεται και βεβαίωση άθλησης.
  • Έλεγχος Fit2play ADVANCED με activity tracker με 190€: περιλαμβάνει τις ίδιες εξετάσεις με το checkup Fit2play ADVANCED, και συμπληρωματικά διατίθεται activity tracker. Θα λάβετε σαφείς ιατρικές οδηγίες και στόχους φυσικής άσκησης για να παρακολουθείτε εύκολα την υγεία σας με τη βοήθεια της τεχνολογίας τις δραστηριότητες σας όπως παλμοί, βήματα, διάρκεια άσκησης, διάρκεια ύπνου κ.ά.

Παιδιά (μόνο στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ)

  • Έλεγχος Fit2play for kids με 80€: πραγματοποιείται από εξειδικευμένο παιδοκαρδιολόγο του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ και έχει στόχο να ανιχνευθούν τυχόν κληρονομικές/εκ γενετής παθήσεις που δεν έχουν εκδηλωθεί με κλινικά συμπτώματα. Περιλαμβάνει: ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU).  Παρέχεται και βεβαίωση άθλησης.
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics