Ημερίδα για την καινοτομία

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργάνωσε, στις 11 Νοεμβρίου 2013, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, ημερίδα με θέμα «Υπηρεσίες για την υποστήριξη της Καινοτομίας και των συνεργασιών των μικρών επιχειρήσεων»

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργάνωσε, στις 11 Νοεμβρίου 2013, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, ημερίδα με θέμα «Υπηρεσίες για την υποστήριξη της Καινοτομίας και των συνεργασιών των μικρών επιχειρήσεων» που αποσκοπούσε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Επαγγελματιών σε θέματα καινοτομίας και εκκόλαψης συνεργατικών σχηματισμών.

Αρχικά στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμούς ο κ. Γιάννης Ρεκλείτης Πρόεδρος ΕΕΑ, ο κ. Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος ΒΕΑ, ο κ. Γεώργιος Μπρούλιας Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Αθήνας, και ο κ. Σωτήρης Καρκαλάκος, Επίκουρος καθηγητής, Διευθυντής του Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ακολούθως στην ημερίδα παρουσιάστηκαν πολιτικές , προγράμματα, δράσεις και εργαλεία στήριξης της καινοτομίας για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτά αναπτύσσονται και υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες φορείς.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών παρουσίασε αναλυτικά τις στρατηγικές προτάσεις του για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της καινοτομίας και συνεργασιών του στις ΜμΕ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) παρουσίασε στη συνεχεία, τη στρατηγική και το πρόγραμμα της ΓΣΕΒΕΕ για την ενίσχυση της καινοτομίας και των συνεργασιών στις μικρές επιχειρήσεις

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ –HELP FORWARD Network παρουσίασε τις δραστηριότητες του και εξειδικευμένα εργαλεία για την υποστήριξη της μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις.

Επίσης, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών / Εθνικό Σημείο Επαφής για τις ΜμΕ στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & το “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάστηκαν τόσο η στρατηγική “Ευρώπη 2020” και η “Ένωση Καινοτομίας” όσο και οι ειδικότερες δράσεις για τις ΜμΕ στον νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Έρευνας & Καινοτομίας “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020” της Ε.Ε. (2014-2020)

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα καινοτομίας και συνεργατικών σχηματισμών, που υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με αναφορά και σε ενδεικτικές περιπτώσεις μελέτης που περιλαμβάνονται στο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί από το Ινστιτούτο της.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics