Ημερίδα ΕΙΑΣ: Ο Ν.4583/2018 περί ενσωμάτωσης της οδηγίας IDD στην ελληνική νομοθεσία

Αναλυτική Παρουσίαση των Επιδράσεων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων

 Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019, 16:00-19:20

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ανακοινώνει την εξαιρετικά επίκαιρη Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Ο ΝΟΜΟΣ 4583/2018, ΠΕΡΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ IDD ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Αναλυτική Παρουσίαση των Επιδράσεων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων» προς τον σκοπό της ευρύτερης εφικτής ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας. Μάλιστα, την ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι της περιφέρειας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής τεχνολογίας webinar, σε πραγματικό χρόνο.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της ημερίδας & την αίτηση συμμετοχής: 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics