Ημερίδα στην Κύπρο για το μέλλον του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Στις 25 Απριλίου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και το InsuranceForum.gr διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, που για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Πάφο, στο ξενοδοχείο Elysium.  Τίτλος  της ημερίδας: «Το μέλλον του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή στην αγορά που διαμορφώνεται. Εποπτικοί Κανόνες, Solvency II και οικονομικό περιβάλλον. Επιπτώσεις, λύσεις και προοπτικές»

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθούν δύο βασικά θέματα. Το πρώτο έχει σχέση με την επαγγελματική υπόσταση και τις αλλαγές που επέρχονται στην καθημερινή λειτουργία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και το δεύτερο έχει σχέση με τις αλλαγές που επιφέρει στο σύνολο της αγοράς το Solvency II και οι έμμεσες επιπτώσεις στον τομέα της διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένα: Οι αλλαγές που συντελούνται με ταχύτατους ρυθμούς, τόσο στην ασφαλιστική αγορά, όσο και στο ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, εντός του οποίου αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα, υποχρεώνουν κάθε επαγγελματία να επαναπροσδιορίσει τη θέση του και να επανασχεδιάσει την περαιτέρω πορεία του.

Αλλάζουν οι επιχειρηματικές σχέσεις, η συμπεριφορά των καταναλωτών, οι προθέσεις των εταιρειών, η νομοθεσία. Αλλάζουν τα ασφαλιστικά προϊόντα, οι διαδικασίες αποζημιώσεων, η τεχνολογία, ο τρόπος επικοινωνίας, οι απαιτήσεις της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής. Αλλάζει ο χάρτης των ασφαλιστικών εταιρειών, οι συσχετισμοί δυνάμεων, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Ο χώρος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δεν μπορεί να παραμείνει αμετάβλητος. Δέχεται περισσότερες και ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις. Καθίσταται ορατός ο κίνδυνος της μη δυνατότητας επιβίωσης εκατοντάδων επαγγελματιών. Αν δεν αλλάξει με δική μας πρωτοβουλία, θα ξεπεραστεί από τα γεγονότα και θα απωλέσει σημαντικό μέρος από τη δυναμική του. Χρειάζεται να ληφθούν άμεσες, δραστικές αποφάσεις και να ξεπεραστούν πρότυπα του παρελθόντος.

Παράλληλα, από 1/1/2016 οι κανόνες και οι προβλέψεις τουSolvency II τίθενται σε εφαρμογή. Όμως, τι ακριβώς είναι το Solvency II και ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που επιφέρει στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς; Η νέα μέθοδος υπολογισμού κεφαλαίων φερεγγυότητας, οι απαιτήσεις για την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση και η ολιστική διαχείριση κινδύνων, αλλάζουν ουσιαστικά το γνώριμο πλαίσιο λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Οι αλλαγές αυτές είναι αναμενόμενο να επηρεάσουν, τουλάχιστον έμμεσα, τον τομέα της διαμεσολάβησης. Ποιες είναι οι αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας και προσαρμογής του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, προκειμένου να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον; Σκοπός της παρουσίασης είναι η κατανόηση των ραγδαίων αλλαγών που θα επιφέρει η Οδηγία Solvency II στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς με αναφορά στις βασικές απαιτήσεις του νέου πλαισίου.

Οι εισηγητές της ημερίδας

Οι εισηγητές θα είναι η οικονομολόγος κα Μυρτώ Χαμπάκη, μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την προσαρμογή της Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ στην Ελληνική Νομοθεσία και μέλος του Solvency II Steering Group της Insurance Europe, και ο κ. Νίκος Κλήμης, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εστιαστεί στην ανάλυση των προβλημάτων της ασφαλιστικής αγοράς και ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που επιφέρουν οι νομοθετικές αλλαγές στην καθημερινότητα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η διήμερη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Elysium στην Πάφο το Σαββατοκυρίακο 25 και 26 Απριλίου 2015. Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να παρακολουθήσει απλά το σεμινάριο, να παρακολουθήσει το σεμινάριο και να συμμετάσχει και στο δείπνο και τέλος να διανυκτερεύσει και στο ξενοδοχείο. Το κόστος ανά συμμετέχοντα – μέλος με τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις  για το 2015 υπολογίζεται ως ακολούθως:

  • Παρακολούθηση συνεδρίου                                             €40 ή
  • Παρακολούθηση και συμμετοχή στο δείπνο                       €50 ή
  • Συμμετοχή με διανυκτέρευση σε μονόκλινο                       €150 ή
  • Διπλή Συμμετοχή με  διανυκτέρευση σε δίκλινο                  €260 ή
  • Συμμετοχή με διανυκτέρευση σε δίκλινο (σύζυγος)             €220

Για περισσότερες πληροφορίες: Αλέξης Ιεροκηπιώτης (τηλ.99495049) / Αριστείδης Βασιλειάδης (τηλ.6941 665 405)

 

Μεγάλοι Χορηγοί Ημερίδας                                 

BlueByte Cyprus Ltd                                             

Trikkis Autoglass                                                   

 

Χορηγοί Επικοινωνίας

Ράδιο Πάφος

Pafosnet

 

Την εκδήλωση έχει θέσει υπό την αιγίδα του ο Προέδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics