Ημερίδα του ΙΧΟΣ για το Πρωτόκολλο Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Η θωράκιση των συμφερόντων των διαμεσολαβούντων για την επαγγελματική τους ευθύνη δεν είναι μόνο η ασφάλιση, αλλά κυρίως ο καθορισμός πρωτοκόλλου.

Η θωράκιση των συμφερόντων των διαμεσολαβούντων για την επαγγελματική τους ευθύνη δεν είναι μόνο η ασφάλιση, αλλά κυρίως ο καθορισμός πρωτοκόλλου.

Το Πρωτόκολλο  είναι μια περιγραφή της μεθόδου για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Δηλώνει την προκαθορισμένη σειρά ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία μιας διαδικασίας.

Το πρωτόκολλο  καθοδηγεί αλλά και προστατεύει τα άτομα που τους αφορά από πράξεις και παραλείψεις.  Έχει αποδεικτική ισχύ των ορθών ενεργειών που ακολούθησε ένας επαγγελματίας .

Το ΙΧΟΣ Academy δημιούργησε το Πρωτόκολλο Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης Standard Operating Procedures (SOP) και διοργανώνει σχετική διαδραστική ημερίδα στις 15 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 – 18.30.

Στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων θα απαντήσουν – με τη μεγάλη πείρα που διαθέτουν πάνω στο θέμα αυτό – ο  κ. Κωνσταντίνος Λάμπρου τέως Πρόεδρος του ΠΣΑΣ, ο κ. Θεόδωρος Γιαννακόπουλος Δικηγόρος – Εργατολόγος και ο κ. Δημήτρης Γαβαλάκης Πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ. Πρόσθετες εισηγήσεις θα γίνουν από τον κ. Αλέξανδρο Ιορδανίδη και την κα Λάουρα Σταυρίδου.

Επιπλέον θα αναλυθούν οι ευθύνες που απορρέουν από την άσκηση των εργασιών των διαμεσολαβούντων και ο τρόπος διαχείρισής τους, τα έντυπα που πρέπει να τηρούν και οι ευθύνες που καλύπτονται από το συμβόλαιο αστικής ευθύνης τους.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της εταιρείας Morax, Συγγρού 236 και θα έχει κόστος συμμετοχής 50 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γ. Νανόπουλο στα τηλέφωνα 210-6080117, 6932786217 ή στο e-mail [email protected]

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics