Insurance Awards “Φίλιππος Μωράκης” 2022: Δηλώστε Συμμετοχή

Μετά από 2 χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας, τα INSURANCE AWARDS «Φίλιππος Μωράκης», ο θεσμός που αναδεικνύει τους κορυφαίους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της χώρας από το 1992 επιστρέφει πιο ανανεωμένος από ποτέ με νέες κατηγορίες βραβείων, νέα κριτήρια αξιολόγησης, νέους όρους συμμετοχής και με ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

Στόχος των Insurance Awards είναι να συνεχίσουν να αναδεικνύουν καλές πρακτικές & στρατηγικές στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, επιβραβεύοντας Ασφαλιστές οι οποίες συμβάλλουν στην ανανέωση και αναβάθμιση ενός διαρκώς βελτιούμενου τοπίου επιχειρηματικότητας και εργασιακής κουλτούρας στον Ασφαλιστικό κλάδο.

Ο διοργανωτής, η εταιρεία morax media, σκοπό έχει να προάγει τον υγιή ανταγωνισμό στους κόλπους της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργειών στην Ασφαλιστική Αγορά, διατηρώντας μια μακροχρόνια παράδοση διάκρισης κορυφαίων επαγγελματιών. Μια βράβευση «σταθμός» στην καριέρα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, αναγνωρίζοντας το έργο του πιστοποιώντας παράλληλα προς τρίτους τον επαγγελματισμό και τη φερεγγυότητά του. Ως εργαλείο εξωστρέφειας λειτουργεί υπέρ του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ενισχύοντας τη θέση και το ρόλο του στην Αγορά.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν χωρίς κόστος όλοι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές (Πράκτορες & Μεσίτες) με προσωπικές επιχειρήσεις ή ως νομικά πρόσωπα μέσα από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.morakisawards.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 6 κατηγορίες βραβείων (αν επιθυμούν και στις 6 ή μόνο σε 1) για τις οποίες θα αξιολογηθούν ξεχωριστά.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα βασικά κριτήρια για να δηλώσει ένας Πράκτορας ή Μεσίτης συμμετοχή στα βραβεία και να περάσει στο στάδιο της αξιολόγησης είναι δύο.

Το πρώτο αφορά το έτος έναρξης επαγγέλματος στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση (να δραστηριοποιείτε στο επάγγελμα με άδεια Μεσίτη, Πράκτορα ή Συντονιστή τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια) και  το δεύτερο αφορά οικονομικές καταστάσεις (ζητούνται αποδεικτικά από μεικτές προμήθειες της τελευταίας οικονομικής χρήσης).

Οι 100 Πράκτορες & 100 Μεσίτες με τις υψηλότερες μεικτές προμήθειες προκρίνονται στο στάδιο της αξιολόγησης όπου θα δημιουργηθεί φάκελος για την κάθε κατηγορία που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Τα συγκεκριμένα κριτήρια βασικής αξιολόγησης προκύπτουν μέσα από ενδελεχή έρευνα θεσπισμένων ασφαλιστικών διαγωνισμών σε παγκόσμιο επίπεδο και market analysis. Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης οι συμμετέχοντες θα ζητηθούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια & να συμμετέχουν σε face to face συνεντεύξεις ενώ τους φιναλίστ θα αξιολογήσει ειδική επιτροπή.

4 στάδια αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης του Διαγωνισμού αποτελείται από τέσσερα  στάδια, με σκοπό την ανάδειξη των τελικών βραβευθέντων.

  • Κατά το 1ο Στάδιο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις διαμεσολάβησης δηλώνουν τη δωρεάν συμμετοχή τους μέσω της ιστοσελίδας.
  • Στο 2ο Στάδιο λαμβάνονται υπόψη οι υποψηφιότητες και βάσει των κριτηρίων εγκυρότητας και επιλεξιμότητας θα επιλεγούν εκείνες οι εταιρείες οι οποίες θα προκριθούν στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού.
  • Στο 3ο Στάδιο, οι εταιρείες πρακτόρων και μεσιτών θα κληθούν να συμπληρώσουν συγκεκριμένα ερωτηματολόγια ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες έχουν δηλώσει συμμετοχή κατά το 1ο Στάδιο. Βάσει των απαντήσεων τους στα ερωτηματολόγια θα βαθμολογηθούν, με σκοπό τη διάκριση τριών διακεκριμένων υποψηφίων ανά κατηγορία. Θα ετοιμαστούν οι συνολικοί φάκελοι υποψηφιότητας των τριών φιναλίστ ανά κατηγορία και θα παρουσιαστούν προς την Επιτροπή Βράβευσης στο 4ο Στάδιο.
  • Κατά το τελικό 4ο Στάδιο η Επιτροπή επιλέγει ανάμεσα στους διακεκριμένους φιναλίστ εκείνους που τελικά θα βραβευθούν ανά κατηγορία, τόσο για τις έξι κύριες κατηγορίες βράβευσης όσο και για την ειδική έβδομη κατηγορία.

Γιατί να δηλώσεις συμμετοχή

Με 30 χρόνια Ιστορίας τα Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης» είναι ο ιστορικότερος θεσμός ανάδειξης κορυφαίων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στην χώρα. Μια διοργάνωση στην οποία έχουν βραβευτεί μερικά από τα μεγαλύτερα στελέχη & Ασφαλιστές της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.

Μέσω της συμμετοχής στη διοργάνωση οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μπορούν να επωφεληθούν από Αναγνώριση, εξωστρέφεια, Προβολή της εταιρείας τους & Δημοσιότητα.

Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού των “Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης”, η εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής του ανατέθηκε στην Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δήλωση Δωρεάν Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 9594121 – 165 & στο e-mail: [email protected]

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics