Βίντεο-promotion από την INTERLIFE για την Παγκόσμια μέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης

«Η Αγκαλιά της Ασφάλισης …Μια Αγκαλιά ανοιχτή για όλους», είναι το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας που δημιούργησε η INTERLIFE Ασφαλιστική στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ιδιωτικής Ασφάλισης που γιορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου.

Σκοπός της καμπάνιας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο που καλεί όλους μας στην … «Αγκαλιά της Ασφάλισης», ενώ, παράλληλα, προωθεί την ανάδειξη της σπουδαιότητας του θεσμού και την καλλιέργεια της Ασφαλιστικής Συνείδησης.

Η καμπάνια δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται ενδοεταιρικά από το Τμήμα Marketing & Δημοσιών Σχέσεων της Εταιρίας, προωθείται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και κορυφώνεται με τη δημοσίευση του βίντεο για τον εορτασμό της Ημέρας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

 Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο εδώ

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics