Περ. Αττικής: Χρηματοδότηση 8 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα

Υπεγράφη την Τρίτη 2/3 από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη,  η έγκριση χρηματοδότησης ύψους 8 εκατα. ευρώ, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τουλάχιστον 6.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, παρουσία των Προέδρων των 6 Επιμελητηρίων της Αττικής και δικαιούχων του Προγράμματος.

Πρόκειται για μία δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής και έχει ως άξονα την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο.

Στην τελετή υπογραφής παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κ. Μίχαλος, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γ. Χατζηθεοδοσίου, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Π. Ραβάνης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Β. Κορκίδης, ο Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γ. Κωνσταντόπουλος, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Ι. Βουτσινάς, ο Γ. Γραμματέας του ΕΕΑ Δ. Γαβαλάκης, το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Ν. Βασιλείου, ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Αττικής Ν. Παπαγεωργίου, καθώς και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης.

Πλέον, τα 6 Επιμελητήρια της Αττικής αποκτούν τους πόρους προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάρτιση των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-μέλη τους, με τη χρηματοδότηση τους να επιμερίζεται ως εξής:

 

 • 2 εκατ. ευρώ στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
 • 2 εκατ. ευρώ στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
 • 1 εκατ. ευρώ στο  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
 • 1 εκατ. ευρώ στο  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς
 • 1 εκατ. ευρώ στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
 • 1 εκατ. ευρώ στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

 

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφών τονίστηκε μεταξύ άλλων από τον κ. Πατούλη, ότι αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής η στήριξη του επιχειρείν, ώστε να ορθοποδήσει στη μετά-covid εποχή.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος στάθηκε στη γόνιμη συνεργασία του Ε.Ε.Α. με τον Γιώργο Πατούλη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να δώσει σημαντικές προοπτικές βιωσιμότητας σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι δράσεις στήριξης επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες της πανδημίας.

 

Πως θα αξιοποιηθούν από το Ε.Ε.Α. τα 2 εκατ. ευρώ:

 

Η δράση ονομάζεται «Νέες Δεξιότητες Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής» και έχει ως στόχος την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων, των επιχειρήσεων μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής.

 

Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης

 

Η παρούσα Πράξη περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων συμβουλευτικής προγραμμάτων κατάρτισης χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1.670) εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών (Ν. 4110/2013) και αυτοαπασχολούμενων (που δεν απασχολούν προσωπικό) της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία θα οδηγήσουν σε πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες.

 

Για την επιλογή και διαμόρφωση των θεματικών αντικειμένων των προγραμμάτων κατάρτισης πραγματοποιήθηκε δευτερογενής μελέτη αποτύπωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν αφορούν στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

 

 1. Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων – Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων
 2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές.
 3. Digital Marketing – Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing
 4. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
 5. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 6. Τεχνικές και εργαλεία αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων.

 

Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 80 ωρών το καθένα με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ/ώρα για τον εργαζόμενο. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων/δεξιοτήτων που απέκτησαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

 

Τα προγράμματα κατάρτισης που έχουν μόνο θεωρητική κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών, θα υλοποιηθούν , λόγω του κορονοϊού με τηλεκατάρτιση.

 

Η πράξη έχει διάρκεια 22 μήνες και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 1.999.980,00€.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics