Υπόσχεση μελλοντική εκπλήρωσης στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης  

Του Γιάννη Βερμισσώ

Η εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά παραμένει μια μεγάλη πρόκληση. Ναι, πράγματι υπάρχουν οι καλές συνθήκες, υπάρχουν τα θετικά μηνύματα, υπάρχει το δεδομένο της ανάπτυξης των άλλων χωρών, υπάρχουν πολλά.

Σε αυτή τη βάση, της προσδοκίας, η αγορά εξοπλίζεται, εκσυγχρονίζεται και διαρκώς αναβαθμίζεται με υποδομές και στελέχη, αποκτώντας δομές και «εικόνα» εφάμιλλη με αυτή εταιρειών άλλων χωρών στις οποίες η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα. Απομένει να κινητοποιηθεί η «δύναμη της κατανάλωσης» η οποία θα σηματοδοτήσει το ενδιαφέρον φυσικών και νομικών προσώπων προς τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, όπως το ίδιο θα συμβεί και με τη στάση που θα κρατήσει η πολιτεία απέναντι στον κλάδο και εάν θα του «ανοίξει τις πόρτες» στην Υγεία, τη Σύνταξη και τις Φυσικές Καταστροφές.

Οι ανάγκες είναι σε όλα τα επίπεδα δεδομένες. Και η αυτονόητη θέληση οδηγεί στην κάλυψή τους εφόσον υπάρχουν και οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες.  Δηλαδή να υπάρχει διαθέσιμο ή έστω να μην υπάρχει η σημερινή ασφυκτική κατάσταση που διαπερνά όλη τη χώρα. Εάν δοθούν κάποιες «ανάσες» στον ΦΠΑ, στον φόρο των καυσίμων, στον ΕΝΦΙΑ, ή σε άλλους φόρους, είναι πολύ πιθανόν οι πολίτες να ξεφύγουν από τη λογική της επιβίωσης και να επιτρέψουν την εισχώρηση επιλογών ποιοτικού χαρακτήρα συνδυασμένου με πραγματικές ανάγκες, όπως είναι  η αγορά ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Διότι μην παραβλέπουμε ότι η ιδιωτική ασφάλιση είναι δείκτης που αποτυπώνει έμμεσα την ποιότητας ζωής και την αντίληψη της καθημερινότητάς μέσα από τις επιλογές των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερο οικονομικό κλίμα. Μέχρι τότε τα ασφαλιστικά προγράμματα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται με τον γνωστό ρυθμό, οι εταιρείες θα ισχυροποιούνται η καθεμιά με τη δική της πολιτική και η προσμονή της εντυπωσιακής ανάπτυξης θα συνεχίζεται.

Και όλα αυτά μαζί με πολλές ακόμα σκέψεις συνθέτουν μια μεγάλη «υπόσχεση»,  η οποία αναμένεται να εκπληρωθεί στο μέλλον.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics