Ισχυρή ανάπτυξη στην ασφαλιστική παραγωγή- Αισιοδοξία για την συνέχεια στις ασφαλιστικές εργασίες

Κλίμα αισιοδοξίας δημιουργεί η εξέλιξη της ασφαλιστικής παραγωγής στο πρώτο τρίμηνο του  2024. Θεωρητικά η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη καταδεικνύοντας ότι η ιδιωτική ασφάλιση αρχίζει να λαμβάνει νέα θέση στην κοινωνία. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλιστικών εταιριών αυξήθηκε κατά 14,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023 σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ. Αναλυτικά η αύξηση αυτή καταγράφηκε κατά κλάδο ως εξής:

-Παραγωγή ασφαλίσεων 1.402.575.249,43 +14,3%

-Παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής 687.845.019,15 +20,5%
– Παραγωγή ασφαλίσεων κατά Ζημιών 714.730.230,28 +8,9%
Εκ των οποίων: Αστική Ευθύνη Οχημάτων 193.035.643,88 +2,6%

Tα στοιχεία της έρευνας προέρχονται από εταιρίες μέλη της ΕΑΕΕ και συνολικά από 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις εκ των οποίων οι ,26 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες, 1 Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός, 15 Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης , 5 Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσω Ε.Π.Υ.

Μπορείτε να δείτε την έρευνα εδώ και το infographic εδώ.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics