ΙΣΧΥΣ: Μια σπουδαία πρωτοβουλία για την ασφαλιστική συνείδηση

Ο Σύλλογος  των  Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση  Δωδεκανήσου  “ΙΣΧΥΣ”, με την στήριξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, πραγματοποίησε ενημέρωση σε παιδιά  Δημοτικών Σχολείων της Πόλεως Ρόδου για τον Θεσμό της Ασφάλισης.

Η παρουσίαση που έγινε από τα μέλη του Συλλόγου,  συνοδευόταν από προβολή εικόνων με τη  μορφή κόμικς και περιλάμβανε ιστορική αναδρομή από την πρώτη μορφή ασφάλισης το 3.000 π.Χ. έως και σήμερα.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση  στην συνεισφορά των Ροδίων στην καταγραφή του Εθιμοτυπικού Δικαίου της θάλασσας, όπως και την  Αρχή της Γενικής Αβαρίας που θεσπίστηκε το 900 π.Χ .

Η Αρχή έμεινε γνωστή ως ο Ρόδιος Ναυτικός Κώδικας και κατά την βάση της ισχύει έως και σήμερα σε όλο τον κόσμο.

Η γνώση που  δόθηκε στα παιδιά, όσο και η ευαισθητοποίηση για την συμβολή του θεσμού σε όλο το φάσμα του Ανθρώπινου και Επιχειρηματικού βίου, τους έδωσε μία άλλη οπτική  της  λέξης Ασφάλεια.

Η δράση αποσκοπεί στο να ωθήσει τους νέους  να αποκτήσουν καλές συνήθειες, Ασφαλιστική Συνείδηση και έναυσμα για να δημιουργήσουν ένα πιο Ασφαλή κόσμο.

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics