Ιστοσελίδα επιχειρηματικής ενημέρωσης από την «ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΑΕΕ» του ΕΕΑ

Το ΕΕΑ είναι στην ευχάριστη θέση, να ενημερώσει τους επαγγελματίες για τη δημιουργία της ιστοσελίδας www.promitheas-eea.gr της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαγγελματιών ‘’Προμηθέας’’ που σκοπό έχει να προάγει το έργο και τις δράσεις του Προμηθέα και να παρέχ

Το ΕΕΑ είναι στην ευχάριστη θέση, να ενημερώσει τους επαγγελματίες για τη δημιουργία της ιστοσελίδας  www.promitheas-eea.gr της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαγγελματιών ‘’Προμηθέας’’ που σκοπό έχει να προάγει το έργο και τις δράσεις του Προμηθέα  και να παρέχει ενημέρωση στους επαγγελματίες – μέλη του ΕΕΑ. 

Η εταιρεία ‘’Προμηθέας’’,  είναι μια εταιρεία σύγχρονη, δυναμική, πιστοποιημένη σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 «Διαχειριστική Επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα – Απαιτήσεις»  και στόχο έχει να προάγει επιχειρηματικά θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, την υποστήριξη των μελών του ΕΕΑ για την προσαρμογή τους σε απαιτήσεις κοινοτικών και εθνικών κανονισμών, την προβολή ερευνών και επιχειρηματικών μελετών δίνοντας λύσεις και προτάσεις στα καίρια προβλήματα και την εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση των μελών μας, με στόχο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ρίχνει το βάρος σε ειδικές κατηγορίες των μελών του ΕΕΑ, όπως π.χ. τις γυναίκες επαγγελματίες και προωθεί νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, στην πράσινη, την κοινωνική και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Αναλυτικά για τις δράσεις τις εταιρείας, μπορούν τα μέλη μας να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα www.promitheas-eea.gr που μαζί με τη σελίδα https://www.facebook.com/promitheaseea στο Facebook, αποσκοπούν όχι μόνο στην ενημέρωση αλλά και την άμεση επικοινωνία με τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα, τους νέους και νέες που ενδιαφέρονται να μπουν στον κόσμο των επιχειρήσεων και όχι μόνο. Με σύγχρονο και φιλικό προφίλ, ο ‘’Προμηθέας’’  ακουμπάει τα μέλη των οικογενειών των μελών μας αλλά και το ευρύτερο κοινό, πιστεύοντας ότι η συλλογικότητα και η αφύπνιση, είναι το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του στόχου και την ανάταση των επιχειρήσεων.

 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics