Και στην “Πράσινη Ανάπτυξη” οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μέσω ΕΣΠΑ

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα στήριξης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έγινε καθώς ο κλάδος πρόκειται να ενταχθεί στα προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν την “Πράσινη Ανάπτυξη”.

Η σχετική εξέλιξη ήλθε μετά από συζητήσεις και ενέργειες της διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και την σχετική διαβεβαίωση που δόθηκε από τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη. Πλέον οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα είναι εντός και σε αυτό τον τομέα  και θα υπαχθούν στις δραστηριότητες που θα απορροφήσουν τα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το νέο αυτό ελπιδοφόρο επίτευγμα για τον κλάδο έρχεται ως συνέχεια της μεγάλης προσπάθειας και της ανάλογης επιτυχίας που επιτεύχθηκε από τις ενέργειες του ΕΕΑ κατά το πρόσφατο παρελθόν. Αυτές οδήγησαν στην είσοδο- ένταξη του επαγγέλματος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στα προγράμματα στήριξης των κλάδων που επλήγησαν από την πανδημία και στην συνέχεια στο ΕΣΠΑ με την αποκατάσταση μιας λανθασμένης διατύπωσης -θεώρησης.

Αυτές οι εξελίξεις ήταν και η αρχή επί της οποίας πλέον η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι αναγνωρίσιμη και ενταγμένη σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό και η μη συμμετοχή της στην ψηφιακή ενίσχυση αναβάθμιση προφανώς οφείλεται σε κάποια διαδικαστική αστοχία για την οποία ήδη το ΕΕΑ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους αρμοδίους ώστε να επιλυθεί και αυτό το θέμα.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics