Το Ε.Ε.Α. αναδεικνύει την αξία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (VIDEO)

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών καταβάλλει σημαντική προσπάθεια προκειμένου να αναδείξει  την αξία των επαγγελμάτων,  τη δομική τους συμβολή στην οικονομία καθώς και την δυναμική των ανθρώπων που τα ασκούν και συμβάλλουν με την δική τους παρουσία στην εξέλιξη της κοινωνίας. Μέσα από video-παρουσιάσεις  το ΕΕΑ  επιδιώκει να φέρει πιο κοντά τους πολίτες με τα επαγγέλματα, να αναδείξει τη σημασία τους, να εστιάσει και να μεταφέρει στην κοινωνία αυτό που πραγματικά προσφέρουν. Μια τέτοια προσπάθεια που δείχνει την αξία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και του επαγγέλματος που ασκεί είναι το video που ακολουθεί.

Το VIDEO που έχει δημιουργηθεί για το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή προβάλλεται στα social media του Ε.Ε.Α. (Youtube, Facebook-Instagram), βάσει ειδικά σχεδιασμένης καμπάνιας για όλη την επικράτεια.

Στόχος είναι να ενημερώσει, να προβληματίσει και να κινήσει το ενδιαφέρον των πολιτών για την αξία και τον ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην διαδικασία αγοράς ενός ασφαλιστικού προγράμματος το οποίο μπορεί να αφορά νοικοκυριά, ή επιχειρήσεις. Εστιάζει και προβάλει το κομβικό θέμα που είναι το “από που αποκτάται ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο”.

Το περιεχόμενό του, όπως έχει σχεδιαστεί, αναδεικνύει τη σημασία του επαγγελματία, ο οποίος σχεδιάζει και  συμβουλεύει πριν από την απόκτηση ενός ασφαλιστικού προγράμματος και είναι δίπλα στον ασφαλισμένο όταν χρειαστεί. Ο Γενικός Γραμματέας και πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρης Γαβαλάκης αναφέρει σχετικά ότι: “η πρωτοβουλία μας αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάδειξη της αξίας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Το πλάνο προώθησης που συνοδεύει την παραγωγή του βίντεο είναι σχεδιασμένο από τους ειδικούς με σκοπό τη μέγιστη δυνατή διείσδυση του μηνύματος στην κοινωνία”.

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics