Κανόνες στην ασφάλιση οχημάτων ψηφίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέους κανόνες ψηφίζει σήμερα Πέμπτη 21 Οκτωβρίου το Ευρωκοινοβούλιο που σχετίζονται με την ασφάλιση οχημάτων και αποσκοπούν για την καλύτερη προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, τις αποζημιώσεις από πτωχεύσεις εταιρειών, την παροχή ευχέρειας σύγκρισης στους καταναλωτές και γενικότερα την διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει νέους κανόνες ασφάλισης οχημάτων για την καλύτερη προστασία και ίση μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ που εμπλέκονται σε ατυχήματα ή που ασφαλίζουν τα οχήματά τους. Η αναθεωρημένη νομοθεσία, βάσει της προσωρινής συμφωνίας που ανακοινώθηκε από τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου στις 22 Ιουνίου, αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων κενών και στη βελτίωση της ισχύουσας οδηγίας για την ασφάλιση οχημάτων. Η νομοθεσία αυτή προστατεύει τα άτομα που εμπλέκονται σε ατυχήματα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από τα δικά τους, καθώς και τα θύματα ατυχημάτων που προκαλούνται από οδηγούς που προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ. Εναρμονίζει επίσης τα υποχρεωτικά ελάχιστα ποσά κάλυψης σε ολόκληρη την ΕΕ και διασφαλίζει ότι οι πολίτες θα αποζημιώνονται για τροχαία ατυχήματα σε περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας. Οι πολίτες θα είναι σε θέση να συγκρίνουν ευκολότερα τις τιμές, τα κόστη και την κάλυψη που προσφέρουν διάφοροι πάροχοι χάρη σε νέα δωρεάν και ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης τιμών.

 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics