Κάρολος Σαΐας: Η καινοτομία στην ασφαλιστική βιομηχανία

Στις 28/2/2019 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με εισηγητή τον κ. Κάρολο Σαΐα Διευθύνοντα Σύμβουλο της Interasco Α.Ε.Γ.Α., προσκεκλημένου από τους καθηγητές E. Soderquist και Ε. Αλεξανδράκη, με θέμα «Καινοτομία στην Ασφαλιστική Βιομηχανία – Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων και Υγεία». Δείτε σχετικά παρακάτω:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics