Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στην Ήπειρο και σε άλλες περιφέρειες στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με βάση τις κινήσεις ΕΕΑ

Με βάση την δυναμική του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και την επίτευξη των σημαντικών αποτελεσμάτων στο θέμα της ένταξης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα προγράμματα ΕΣΠΑ κινήθηκε και ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ιωαννίνων ο οποίος και κατόρθωσε και αυτός να βάλει τους επαγγελματίες όλης της Ηπείρου στο ΕΣΠΑ της εκεί περιφέρειας. Το ίδιο και άλλες περιφέρειες* προχώρησαν σε ανάλογες κινήσεις που θα αποδώσουν σημαντική στήριξη στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Ειδικά για την Ήπειρο, όπως αναφέρει στο insurance eea ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Αλέξανδρος Ιωάννου ” βλέποντας τις κινήσεις του ΕΕΑ αποφασίσαμε να κινηθούμε ανάλογα. Έτσι και συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ζητήσαμε από την περιφέρεια την ένταξη του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid. Με την συμβολή του περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλεξ. Καχριμάνη αυτό επιτεύχθηκε προς όφελος του επαγγελματιών κλάδου μας σε όλη την Ήπειρο. Μάλιστα για να προλάβουν να ενταχθούν οι επαγγελματίες  ο περιφερειάρχης συνέβαλε στην μικρή χρονική παράταση της προθεσμίας.”.

*Να σημειωθεί ότι κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες και οι περιφέρειες Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου άνοιξαν τα προγράμματα και για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, πρακτική η οποία θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις περιφέρειες και να αξιολογηθεί και για το μέλλον το πώς θα αξιοποιηθεί.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics