Μετά το ΧΑ Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Interlife Ασφαλιστική

 Εγκρίθηκε η εισαγωγή μετοχών της Interlife Ασφαλιστική στην κύρια αγορά του Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: Το Χρηματιστήριο Αθηνών, αφού διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 18.567.912 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας “ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΣΕΩΝ” (ISIN: GRS805003001), υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση εταιρίας.

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics