Κενό ενημέρωσης στην πληρωμή ασφαλίστρων

Του Γιάννη Βερμισσώ.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Μπορεί οι όποιες οδηγίες δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών αλλά και τις ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν διευκρινίσει το πώς ακριβώς πραγματοποιείται η πληρωμή των ασφαλίστρων αλλά τελικώς δεν μπόρεσαν να αναιρέσουν την δημιουργία προβλήματος.

Οι ασφαλιστικές έχουν αποστείλει οδηγίες στους συνεργάτες τους -διαμεσολαβητές-  και αυτοί στη συνέχεια επικοινωνούν με τους πελάτες όταν και εφόσον χρειάζεται. Όμως, κατά πληροφορίες η κατάσταση που επικρατεί είναι ανεπαρκής και χρειάζεται να γίνει ενημέρωση καλύτερη και ευρύτερη για το πώς οι καταναλωτές θα πληρώσουν τα συμβόλαιά τους.

Πάντως, κατά πληροφορίες  ήδη στα γραφεία διαμεσολάβησης έχουν αποτυπωθεί κάποιες αρρυθμίες που αναδεικνύουν το μείζον πρόβλημα που δημιουργείται από την απουσία ενημέρωσης των καταναλωτών. 

Γιάννης Βερμισσώ

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics