Κινητικότητα συνεργασιών στη διαμεσολάβηση

Του Γιάννη Βερμισσώ

Έντονη κινητικότητα στον τομέα των μεσιτικών εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης παρατηρείται το τελευταίο διάστημα με το ενδιαφέρον να εστιάζει και στις συνεργασίες και στις εξαγορές και σε άλλες εταιρικές προσεγγίσεις με στόχο τη συμπόρευση και τη βελτίωση των αποδόσεων.

Κατά τις πληροφορίες του insurance-eea, οι συζητήσεις είναι πολλές και προσδιορίζονται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εταιρικά σχήματα χωρίς ισχυρή δραστηριότητα καθώς οι διαμεσολαβητικές εργασίες αποτελούσαν μέρος μια μεγαλύτερης ομιλικής δραστηριότητας. Έτσι αμιγείς περιπτώσεις μεσιτών και παλαιών και νεότερων στον χώρο προσέγγισαν ομοειδείς εταιρείες και άνοιξαν συζητήσεις προκειμένου να διευρύνουν τις εργασίες τους μέσα από τη δημιουργία ευρύτερων σχημάτων. Κάποιες από τις συζητήσεις – λέγεται – ότι έληξαν άδοξα ενώ άλλες συνεχίζουν και βρίσκονται σε καλό δρόμο. Όπως αναφέρεται αρμοδίως, η χρονική και οικονομική συγκυρία ευνοεί την εκκίνηση συνεργασιών και τη συμπόρευση μέσα από τις διαδικασίες που θα επιλεγούν από τους συμμετέχοντες. Και αυτό διότι η αναμενόμενη πολυεπίπεδη άνοδος της ιδιωτικής ασφάλισης, όπως και η εξέλιξη της ελληνικής αγοράς οδηγούν σε ανάγκες που τα μεγαλύτερα σχήματα μπορούν να εξυπηρετήσουν.

Να σημειωθεί ότι ανάλογες συζητήσεις γίνονται και σε μικρότερες οργανικές διαμεσολαβητικές μονάδες που πολύ περισσότερο από τα μεγάλα σχήματα έχουν ουσιαστική ανάγκη να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους στην αγορά διεκδικώντας εργασίες και σε υψηλότερα επίπεδα από τα σημερινά.

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics