Κυοφορείται η απόφαση για την ΕΘΝΙΚΗ

Η Εθνική εισήλθε για μια ακόμη φορά στη γνώριμη γι΄ αυτήν τελική ευθεία. Χθες έληξε ένα χρονικό όριο. Για να κατατεθούν οι προσφορές και με βάση της αξιολόγησή τους να ληφθούν αποφάσεις. Το τίμημα, είναι το ζητούμενο. Αυτό θα αμβλύνει τις όποιες άλλες εντυπώσεις, συναισθήματα, αλγεινές σκέψεις για τη μεταβίβαση ενός εθνικού κεφαλαίου, μιας ιστορικής εταιρείας, μιας μεγάλης παράδοσης, σε νέα χέρια. Οι προσφορές κατατέθηκαν, κατά πληροφορίες, και πρέπει να γίνει η επιλογή.

Όποιος δώσει τα περισσότερα, είναι αυτός που προφανώς θα κερδίσει στην «κούρσα» τους άλλους τους πιο διστακτικούς να πληρώσουν το σωστό τίμημα για την εξαγορά -ποσοστού- της εταιρείας.

Και από την άλλη, την πλευρά του επενδυτή, η σκέψη για το ποιος θα κάνει την έξυπνη και συμφέρουσα αγορά, που θα ανάγει σε ευκαιρία την κίνησή του είναι ο αντίποδας στην παροχή υψηλού τιμήματος. Δυο διαφορετικές πλευρές. Δυο διαφορετικές προσεγγίσεις. Και στο μέσον το ερώτημα για την εξέλιξη… Αυτές είναι οι διαχρονικά μεταφερόμενες υποθέσεις. Αυτές που βιώνονται στις παρατάσεις και στο παρασκήνιο.

Όμως λέγεται ότι αυτή τη φορά, η υπόθεση πρέπει να έχει μια διαφορετική από το παρελθόν έκβαση.

Εν αναμονή λοιπόν εξελίξεων και φυσικά καταληκτικής απόφασης.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics