Κώδικας δεοντολογίας & αυτορρύθμιση της ασφαλιστικής αγοράς

Μια ακόμη προσπάθεια με στόχο την προσέγγιση των πολιτών από τις ασφαλιστικές εταιρείες πιο φιλικά, πιο ουσιαστικά, πιο «αυθεντικά» πραγματοποιεί η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος καταρτίζοντας Κώδικα Δεοντολογίας.

Του Γιάννη Βερμισσώ

Μια ακόμη προσπάθεια με στόχο την προσέγγιση των πολιτών από τις ασφαλιστικές εταιρείες πιο φιλικά, πιο ουσιαστικά, πιο «αυθεντικά» πραγματοποιεί η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος καταρτίζοντας Κώδικα Δεοντολογίας. Και πράγματι οι κώδικες όπως και οι «αυτορρυθμίσεις» προϋποθέτουν αγορά με αρχές,  αναπτυγμένη ποιοτικά, και με πλεονάζουσα  διαφάνεια.

Κατά τις πληροφορίες, η ΕΑΕΕ όπως έχει εξαγγελθεί από τη διοίκησή της, ετοιμάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας και θα τον ανακοινώσει, προκειμένου να οριοθετηθούν κάποιες  βάσεις, άξονες, και αρχές, που θα εκφράζουν την αγορά και τις εταιρείες και θα αποτελούν το σημείο αναφοράς για τις πρακτικές και τις συμπεριφορές των ασφαλιστικών.

 

Και φυσικά όλα θα αποτελούν «μνημείο» αναφοράς και αξιών και δεσμεύσεων και ηθικής υποχρέωσης και άλλων υψηλών και ευγενών χαρακτηριστικών, τα οποία θα εκφράζουν μια ιδανική ασφαλιστική αγορά, αυτή που θα πρέπει να δημιουργηθεί και να κατακτήσει νέα θέση στη συνείδηση των πολιτών. Απαλλαγμένη από ρετσινιές, αφερεγγυότητες και συμπεριφορές που έως σήμερα παρατηρήθηκαν αποσπασματικά αλλά στάθηκαν ικανές να προσβάλλουν συνολικά τον κλάδο και να δημιουργήσουν γενικευμένες λανθασμένες εντυπώσεις. Συνεπώς ο Κώδικας Δεοντολογίας θα πρέπει να δώσει «βηματισμό» στην αγορά και θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή στην οποία όμως αυτόνομα και η κάθε εταιρεία θα πρέπει να κινητοποιηθεί προς την κατεύθυνση ενημέρωσης των πολιτών για την ιδιωτική ασφάλιση και τη σημασία της , και τις παροχές της, και τα οφέλη που προσφέρει. Ετσι θα επιτευχθεί και ο στόχος που για μια αγορά όπως της ιδιωτικής ασφάλισης η ιδανική λειτουργία είναι αυτή της «αυτορρύθμισης» που δε χρειάζεται να σε παρακολουθούν διαρκώς και να ελέγχεσαι για τυχόν παραπτώματα, και μπορείς αυτοβούλως να τηρείς ορθούς κανόνες λειτουργίας και συμπεριφοράς. Αυτό είναι και το «ιδανικό» για ένα κλάδο που έρχεται να ασφαλίσεις, να στηρίξει, να συνταξιοδοτήσει, να προστατεύσει πολίτες και περιουσίες.

Αυτό το περιβάλλον αποτυπώνεται και μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας που αναφέρεται σε Ευθύνη, σε Ακεραιότητα, σε Συνέπεια, σε Διαφάνεια, σε Μέριμνα, σε Καινοτομία και σε Υπηρεσίες, σε Εμπιστοσύνη, σε Στήριξη και Καθοδήγηση και όλα όσα συνιστούν μια «πρότυπη» όπως θα πρέπει να είναι εικόνα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Όλα καλά έως εδώ. Όμως δεν αρκούν. Ο κώδικας και τα όσα θεωρητικά υπαγορεύει θα πρέπει να περάσουν και στην πράξη. Και εδώ θα δοκιμαστεί η αγορά και θα αποδείξει εάν η πρόθεσή της αποτυπώνεται και στην πραγματικότητα με την διαδικασία της αυτορρύθμισης.

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics