Κοινή συνέντευξη τύπου Προέδρων Επιμελητηρίων Ε.Ε.Α. –Ε.Ε.Π. – Β.Ε.Α. – Β.Ε.Π. για τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα, 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:30, στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 44 –  2ος όροφος, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, τα οποία εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας, Επαγγελματικού  Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Βιοτεχνικού Αθηνών Παύλος Ραβάνης, Επαγγελματικού  Πειραιώς Γεώργιος Μπενέτος και Βιοτεχνικού Πειραιώς Ανδριανός Μιχάλαρος, θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου με θέμα τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

  

              ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Α

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics