Αντίστροφη μέτρηση για όσους δεν ανταποκρίθηκαν στην επαναπιστοποίηση, συμβόλαιο αστικής ευθύνης και ανανέωση άδειας

Έληξε χθες Τρίτη 30 Ιουνίου η δυνατότητα που δόθηκε  στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές  να έχουν ένα ιδανικό χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσουν  τυχόν εκκρεμότητες με την επαναπιστοποίησή τους και την ανανέωση της άδειάς τους.

Συνεπώς πέρασε η τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν οι επαγγελματίες τις σχετικές βεβαιώσεις,  αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Είναι φανερό πώς, το μακρύ χρονικό περιθώριο που δόθηκε,  ήταν αρκετό για να καλυφθεί κάθε ανάγκη οπότε και όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας ακολούθως θα προχωρήσει στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών όλων των μελών του εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics