Λύσεις σε θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη συνάντηση Ε.Ε.Α. με τον Υπουργό Οικονομικών

Θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα έθεσαν στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ι . Χατζηθεοδοσίου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Δ. Γαβαλάκης κατά τη συνάντηση που είχαν μαζί του στο υπουργείο, την Τρίτη 20/7.
Όπως τεκμηριώθηκε από τους εκπροσώπους του Ε.Ε.Α. στον υπουργό,  η εξέλιξη του κλάδου, η ισχυρή συμμετοχή του στην οικονομία και οι μεταβολές που επήλθαν στη λειτουργία του από τη νομοθετική και κανονιστική συμμόρφωσή του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουν δημιουργήσει δεδομένα τα οποία απαιτούν ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τους επαγγελματίες στην καθημερινή λειτουργία τους.
Στο πλαίσιο αυτό με προτεραιότητα ετέθησαν στον υπουργό δύο καίρια ζητήματα στα οποία υπήρξε θετική ανταπόκριση και κατανόηση, ενώ επίσης τονίστηκε και το επείγον της διευθέτησής τους.
Με την προοπτική άμεσων λύσεων  τις οποίες ζήτησε η διοίκηση του Ε.Ε.Α., συμφωνήθηκε με τον υπουργό ότι θα υπάρξει και επόμενη συνάντηση στην οποία θα τεθούν και άλλα θέματα που αφορούν στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση με τη βεβαιότητα ότι έχει διασφαλιστεί η θετική αντιμετώπιση των αρμοδίων στην άμεση επίλυσή τους.
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics