Μ. Σιώχου: «Να σεβαστούμε τη δουλειά μας και τους συναδέλφους μας»

Μιλώντας στο insurance-eea καταγράφει τα «αγκάθια» του φορολογικού-ασφαλιστικού, του αθέμιτου τραπεζικού ανταγωνισμού, και τα αντικίνητρα για την είσοδο νέων στο επάγγελμα ενώ αναδεικνύει την ανάγκη «γνωριμίας» του κλάδου με τους πολίτες.

Του Γιάννη Βερμισσώ

Μεγαλύτερη συσπείρωση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε πανελλαδικό επίπεδο και επαναπροσδιορισμό της τοποθέτησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσα στην κοινωνία με αρωγό τα Επιμελητήρια, με καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και  ανάπτυξη συναδελφικότητας στο επάγγελμα, διεκδικεί, και διακρίνει, ως αναγκαία στοιχεία για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Τραπεζικών θεμάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Ματίνα Σιώχου*.

Μιλώντας στο insurance-eea καταγράφει τα «αγκάθια» του φορολογικού-ασφαλιστικού, του αθέμιτου τραπεζικού ανταγωνισμού, και τα αντικίνητρα για την είσοδο νέων στο επάγγελμα ενώ αναδεικνύει την ανάγκη «γνωριμίας» του κλάδου με τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό:  

Αναφέρει ότι στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης ξεκινά να παίζει spot για την ανάδειξη του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Τονίζει ότι χρειάζεται επαγγελματική συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες και συναδελφικότητα μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου.

Χαρακτηρίζει ως σημαντική την πρωτοβουλία της επιτροπής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για πανελλαδικό συντονισμό καθώς θα συμβάλει στη διεκδίκηση λύσεων για θέματα του κλάδου.

Διακρίνει πώς τα επιμελητήρια μέσα από τον θεσμικό τους ρόλο μπορούν να στηρίξουν έμπρακτα τον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Συστήνει να δοθεί βαρύτητα στην ενημέρωση των καταναλωτών-πελατών για την αναγκαιότητα ύπαρξης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε κάθε ασφαλιστική εργασία που θα συνάψουν.

Αναγνωρίζει ότι χρειάζεται δουλειά προς την κατεύθυνση της ενότητας.

1.    Ποια θέματα απασχολούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην περιοχή σας;

ΜΣ: Τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές είναι το φορολογικό-ασφαλιστικό και ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τα τραπεζικά ιδρύματα και τα άλλα κανάλια διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

2.    Πόσοι ασκούν το επάγγελμα;
ΜΣ: Στο ΕΕΘ οι ενεργοί ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι 1600 (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

3.    Υπάρχει ενδιαφέρον για την είσοδο νέων ατόμων και ποιες αντιξοότητες θα καταγράφατε σε αυτό το επίπεδο.;

ΜΣ: Θεωρώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με το επάγγελμα, αλλά η έλλειψη οικονομικής σταθερότητας για ένα ικανοποιητικό διάστημα στο ξεκίνημα και η «σκληρή» φορολόγηση από το πρώτο ευρώ αποτρέπουν τους περισσότερους να επενδύσουν σ αυτό το χώρο.

4.    Ποια είναι η πρότασή σας για την αναβάθμιση του επαγγέλματος;

ΜΣ: Πιστεύω πως εκτός από την επιμόρφωση και την εκπαίδευση που δέχονται οι συνάδελφοι τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό και με τη χρήση της τεχνολογίας, είναι σημαντικό να δοθεί βαρύτητα στην ενημέρωση των καταναλωτών-πελατων για την αναγκαιότητα ύπαρξης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε κάθε ασφαλιστική εργασία που θα συνάψουν.

5.    Θεωρείτε ότι υπάρχει ενότητα και κοινά συμφέροντα που μπορεί να αντιμετωπιστούν Συλλογικά και τι κάνετε προς αυτή την  κατεύθυνση.;

ΜΣ: Τα συμφέροντα σαφώς και είναι κοινά και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε.  Ωστόσο χρειάζεται δουλειά ακόμη προς την κατεύθυνση της ενότητας, γιατί εξαιτίας  της φύσης της εργασίας μας, δεν υπάρχει πάντα ο απαιτούμενος χρόνος να ασχοληθούμε τόσο εντατικά με τα προβλήματα του κλάδου.

Πιστεύω πλέον πως έχουν ωριμάσει αρκετά οι συνθήκες και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να συμπορευτούμε ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις. «Η ισχύς εν τη ενώσει».

6.    Τι  θα θέλατε και πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στην άσκηση του επαγγέλματος;

ΜΣ: Πιστεύω πως εμείς οι ίδιοι πρέπει να σεβαστούμε πρώτα από όλα τη δουλειά μας και τους συναδέλφους μας. Χρειάζεται επαγγελματική συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες μας και συναδελφικότητα μεταξύ μας.

7.    Η  πρόβλεψή σας για το μέλλον ποια είναι και για τις πωλήσεις και για τον ρόλο της διαμεσολάβησης.

ΜΣ: Είμαι αισιόδοξη ως άνθρωπος και δεν θα μπορούσα το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης να μην το βλέπω ευοίωνο. Πιστεύω ότι η ανθρώπινη επαφή είναι αναντικατάστατη στη δουλειά μας και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τις σχέσεις που χτίζουμε στο πέρασμα των χρόνων με τους πελάτες μας.

8.    Η παρουσία των άλλων καναλιών προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων πόσο σας θίγει και τι προτείνετε να αλλάξει;
ΜΣ: Η παρουσία των υπολοίπων καναλιών προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων λόγω και της εξέλιξης της τεχνολογίας υπάρχει σε όλο τον κόσμο, προφανώς και παίρνει ένα μερίδιο της αγοράς εις βάρος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός!  Εδώ πρέπει να υπάρξει καλύτερος έλεγχος, αλλά και αντίσταση των καταναλωτών σε αυτές τις πρακτικές.

9.    Ποια ασφαλιστικά προγράμματα ζητούνται σήμερα και πόσο κατά την εκτίμησή σας  θα αλλάξει η ζήτηση (και προς τα πού) στο μέλλον.
 

ΜΣ: Στην παρούσα συγκυρία στη χώρα μας η ανάγκη είναι πιο έντονη παρά ποτέ στον κλάδο της υγείας πρωτίστως και δευτερευόντως στα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Θα έβλεπα στο άμεσο μέλλον και την ανάγκη για κάλυψη από φυσικές καταστροφές, λόγω των κλιματικών αλλαγών στον πλανήτη.

10. Ποιο ρόλο μπορούν να έχουν τα Επιμελητήρια στην εξέλιξη του επαγγέλματος στις τοπικές κοινωνίες και ποια η σημασία του πανελλαδικού συντονισμού που επιχειρεί η Επιτροπή Διαμεσολάβησης του ΕΕΑ;

ΜΣ: Τα επιμελητήρια μέσα από το θεσμικό τους ρόλο μπορούν  να στηρίξουν έμπρακτα τον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια που έχουν συσταθεί επιτροπές (ομάδες εργασίας) που αφορούν αποκλειστικά τον κλάδο, έχουν γίνει τεράστια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως χαρακτηριστικά μπορώ να αναφέρω: διαφημιστικές καμπάνιες, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαμαρτυρίες για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, παρεμβάσεις στην πολιτεία και πολλά ακόμη. Η πρωτοβουλία της επιτροπής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του ΕΕΑ για πανελλαδικό συντονισμό είναι πολύ σημαντική και πιστεύω πως θα έχει θετικά αποτελέσματα, γιατί με τη συσπείρωση όλων των συναδέλφων πανελλαδικά θα είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουμε τα προβλήματα του κλάδου και να απαιτήσουμε λύση για αυτά!

11. Εσείς ως εκπρόσωπος της διαμεσολάβησης στο Επιμελητήριο ποιες δράσεις έχετε ήδη ή σκοπεύετε να αναπτύξετε για την στήριξη του επαγγέλματος.

ΜΣ: Η επιτροπή μας έχει ήδη πλούσια δράση στο ενεργητικό της και θα συνεχίσουμε δυναμικά γιατί υπάρχει όρεξη για δουλειά και πίστη για ένα καλό αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσει άμεσα να παίζει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της πόλης το spot για την ανάδειξη του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Επίσης θα αρχίσει ένας κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων δωρεάν για τα μέλη του ΕΕΘ με επίκαιρη θεματολογία και έμπειρους εκπαιδευτές.

*Ματίνα Σιώχου

Ασφαλιστικό γραφείο: First Class Insurance Services 

  • Μέλος Δ.Σ Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης  και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Τραπεζικών Θεμάτων του ΕΕΘ
  • Μέλος Δ.Σ του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics