Μακροχρόνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φορολογίας & Ελεγκτικής» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, σχεδίασαν και πραγματοποιούν μακροχρόνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο, στην ελληνική γλώσσα, που υποστηρίζεται από ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και θαδιενεργείται από έμπειρους και εξειδικευμένους εισηγητές, στην πλειοψηφία τους μέλη του συγκεκριμένου ΠΜΣ του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΕΙΑΣ εδώ

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics