Μαργαρίτης Σχοινάς: Οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής κοινωνίας

Ο Έλληνας υποψήφιος για το χαρτοφυλάκιο «Προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας» απάντησε στις ερωτήσεις των μελών των επιτροπών Πολιτικών Ελευθεριών και Πολιτισμού και Παιδείας. Οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων και από τις δύο επιτροπές θα συναντηθούν εντός 24 ωρών για να αξιολογήσουν την επίδοση του ορισθέντος Έλληνα Αντιπροέδρου Μαργαρίτη Σχοινά.

Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής
Κατά την εναρκτήρια δήλωσή του, ο κύριος Σχοινάς εξήγησε ότι προτεραιότητές του θα είναι να γίνει η ευρωπαϊκή κοινωνία πιο δίκαιη και ανεκτική προς τη διαφορετικότητα, να δημιουργηθεί ένα νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, καθώς και η ολοκλήρωση της Ένωσης Ασφαλείας. Υπερασπίστηκε τον τίτλο του χαρτοφυλακίου που του ανέθεσε η εκλεγείσα Πρόεδροςvon der Leyen και τόνισε ότι «οι λαϊκιστές θα πρέπει να αισθάνονται ότι απειλούνται από τις αξίες μας».
Μέλη του ΕΚ από αρκετές πολιτικές ομάδες επέκριναν τον τίτλο του χαρτοφυλακίου του και ζήτησαν την αλλαγή του, ώστε να μην ενισχυθούν ακραίες ιδεολογίες και αντιλήψεις όπως το «εμείς εναντίον αυτών». Τα μέλη έκαναν επίσης ερωτήσεις για τη μετανάστευση και τις πολιτικές ασύλου.
Ο κύριος Σχοινάς απάντησε ότι «η Ευρώπη θα είναι για πάντα η γη του ασύλου», αλλά όσοι δεν το δικαιούνται θα πρέπει να γυρίσουν πίσω στον τόπο προέλευσής τους. Σχολίασε θετικά επίσης το έργο των ΜΚΟ και υποστήριξε τη δημιουργία νόμιμων διαδρόμων μετανάστευσης.

Παιδεία και πολιτισμός
Ο κύριος Σχοινάς δεσμεύθηκε να υλοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και να εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη, ενώ υπερασπίστηκε και τη δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή της απαραίτητης πρόνοιας.
Τα μέλη του ΕΚ ρώτησαν τον ορισθέντα Αντιπρόεδρο σχετικά με τα μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι οι νέοι Ευρωπαίοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για μία κοινωνία που αλλάζει και την ψηφιακή εποχή, ενώ απαίτησαν και την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης ώστε να ενισχυθεί η ένταξη και η ενσωμάτωση αδύναμων πληθυσμιακών ομάδων, ειδικά των πολιτών τρίτων χωρών.

 

 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics