Με νέα λογότυπα η Υδρόγειος

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική προχώρησε σε ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας.

Στο πλαίσιο δημιούργησε το νέο λογότυπό της, σε τρεις εκδοχές, η μία από τις οποίες σηματοδοτεί και τα 40 χρόνα λειτουργίας της εταιρείας.

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics