Με παρέμβαση του Ε.Ε.Α. εντάχθηκαν και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές σε πρόγραμμα κατάρτισης της Περιφέρειας Αττικής

Δικαιώθηκαν οι προσπάθειες του Ε.Ε.Α.  για την ένταξη και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στον πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής».

Χρειάστηκε να προηγηθούν πολλές παρεμβάσεις του Ε.Ε.Α. και συναντήσεις του προέδρου κ. Ι.  Χατζηθεοδοσίου και του Γ.Γ. και προέδρου της Επιτροπής Διαμεσολάβησης κ. Δ. Γαβαλάκη με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να υπάρξει θετική απάντηση από την Περιφέρεια για την ένταξη και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε ένα πρόγραμμα που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην κατάρτιση τους.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια Υπηρεσία του ΠΕΠ Αττικής απάντησε θετικά στο αίτημα του Ε.Ε.Α. αναφέροντας σε σχετική επιστολή:

«Αυτοαπασχολούμενοι που δεν απασχολούν προσωπικό , μπορούν να συμπεριληφθούν στους ωφελούμενους της δράσης. Ωστόσο , σε αυτή την περίπτωση, το θεσμικό πλαίσιο θα είναι αυτό των Κρατικών Ενισχύσεων και θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά έλεγχος σώρευσης , σύμφωνα με τον κανονισμό 1407/2013 (de minimis)».

Πρόκειται δηλαδή για πλήρη δικαίωση των θέσεων του Ε.Ε.Α. που από την αρχή υποστήριξε την ανάγκη συμμετοχής και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Πλέον ανοίγονται νέοι δρόμοι για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που θα απευθύνονται ειδικά στους επαγγελματίες του κλάδου για την ενίσχυση  της προσαρμοστικότητας στις νέες διαμορφούμενες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες, για την προσαρμογή στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Π.Σ.Ε.Ε.).

Σε δήλωση του ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τονίζει:

«Αισθανόμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτή την εξέλιξη, η οποία δίνει στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές το δικαίωμα στην ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Δεν θα ήταν δυνατόν να απουσιάζουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι του επιχειρείν και η στήριξη τους σημαίνει ενίσχυση όλης της ελληνικής οικονομίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη για την ικανοποίηση του αιτήματος του Ε.Ε.Α. καθώς έδειξε περίτρανα πως όταν υπάρχει καλοπροαίρετη διάθεση και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, μπορούν να βρεθούν και οι κατάλληλες λύσεις. Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια Αττικής είναι εξαιρετική και μπορεί να δώσει σημαντικά οφέλη στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερους επαγγελματίες σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο λόγω και της ύφεσης που φέρνει η πανδημία. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά».

*Φωτογραφία αρχείου

Ακολουθεί η απάντηση της Περιφέρειας στο Ε.Ε.Α.:

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics