Μεγάλες εταιρείες εμπιστεύονται την International Life για την ασφάλιση των εργαζομένων τους

Με τις  General Electric, BSΗ (Bosch-Siemens Home Appliances) η International Life διευρύνει το εταιρικό της χαρτοφυλάκιο

Με ενισχυμένο προϊοντικό εταιρικό χαρτοφυλάκιο συνεχίζει την ανάπτυξή της η International Life το 2013, αποτελώντας την πλέον αξιόπιστη επιλογή των ελληνικών και ξένων πολυεθνικών για την παροχή ασφαλιστικών λύσεων ομαδικών συμβολαίων.

Πρόσφατα ξεκίνησε συνεργασία με σημαντικούς πελάτες, τις εταιρείες General Electric Healthcare, BSΗ (Bosch-Siemens Home Appliances) για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων τους, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και την κουλτούρα τους.

 

Η International Life εφαρμόζει συγκεκριμένο πλάνο δράσης για την ισχυροποίηση του Κλάδου Ομαδικών Ασφαλίσεων μέσα από σύγχρονες διαδικασίες ανάπτυξης πελατολογίου, συνεχή διερεύνηση των τάσεων και των αναγκών της αγοράς και διαμόρφωση ανταγωνιστικών προτάσεων με ολοκληρωμένες και ουσιαστικές καλύψεις. Η εταιρεία παραμένει στο πλευρό των πελατών της υποστηρίζοντάς τους σε θέματα αποζημιώσεων, διαχείρισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι νέοι πελάτες έρχονται να προστεθούν στο ήδη διευρυμένο χαρτοφυλάκιο της International Life, που περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρείες, όπως οι BMW, BMW Bank, General Electric Corporate, Ινστιτούτο SAS και εκπροσωπεύσεις αλλοδαπών κρατών (πρεσβείες) και ελληνικές εταιρείες και οργανισμούς, όπως οι ΟΑΣΑ και ΟΒΙ.

Η International Life, έχοντας υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην παροχή ασφαλιστικών λύσεων ομαδικών συμβολαίων, αποδεικνύει έμπρακτα τον ρόλο της ως τον καλύτερο ασφαλιστικό σύμβουλο της αγοράς για τις επιχειρήσεις, σε μία περίοδο όπου η αξιοπιστία αναδεικνύεται το κυρίαρχο ζητούμενο στην αγορά.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics